اگر جوان بودم

اگر جوان بودم

دکتر هلاکویی

جوانی

• در طول تاریخ چیزی به اسم جوانی وجود نداشته.  یعنی مردم در گذشته فقط دو گونه بوده اند. یا کودک و یا بزرگسال. • یعنی به مجرد اینکه یک کودکی اولین علایم بلوغ جسمی و جنسی را نشان می داده ازدواج می کرده و قبل از اینکه حتی متوجه بشود که کودکی چه هست و چگونه باید زندگی بکند خودش بچه دار میشده. 

بنابراین ما در گذشته مردم را دو گونه داشتیم. یکی کودک یکی بزرگسال. جوانی یک پدیده دویست سیصد ساله است. حتی در برخی جوامع صد ساله است.

• جوانی یعنی یک دوران انتظار است. یک دوران آمادگی است. یک دوران فرصت است. کاملا متفاوت با کودکی و بزرگسالی است.

• در غالب اوقات جوان موجودی است که بیش از همیشه می خواهد و کمتر از همیشه دارد.

• اگر رابطه خوشحالی و خوشبختی را نظیر رابطه بین امکانات، یعنی آنچه که داریم، با تمنیات، یعنی آنچه که می خواهیم، را بدانیم ، یا امکانات را تقسیم بر تمنیات بکنیم، دوره جوانی علاوه بر اینکه دوره فرصت هاست، دوره گرفتاری های فراوان هم هست.

• به همین جهت هم هست که بیشتر اوقات مسایل و مشکلات را ما : یا در دوره جوانی نشان می دهیم، یا پیدا می کنیم، یا به اوج خودش می رسانیم،

در حالی که در کودکی و بزرگسالی وضعیت و حالت بهتری داشتیم یا خواهیم داشت.

• بنابراین پدیده جوانی یک پدیده تازه است.  اگر تا دوازده سالگی را کودکی بدانیم.  بین دوازده تا هجده سالگی دوره نوجوانی است.

بین هجده تا سی و نه در دنیای امروز دوره جوانی است:
  هجده تا بیست و چهار،
بیست و چهار تا سی
سی تا سی و نه.

• از چهل سالگی است تا سیزده سال بعدش، ۵۳ سالگی، دوره بزرگسالی است .

• از ۵۳ تا سیزده سال بعدش دوره ۶۶ سالگی، دوره بزرگسالی و آمادگی و پختگی است .

• از ۶۶ تا وقتی که به هفتاد و هشت و بالاتر می رسیم صحبت از سالخوردگی است. چیزی که یک پدیده کاملا تازه است.

• شما وقتی که به مساله جوان نگاه می کنید دو تا جوان را می بینید. یکی پسر و یکی دختر. و اینجا با هم خیلی متفاوت است. یعنی ماجرای کودکی پسر و دختر با هم فرقی ندارد. دختر و پسر پنج و هفت ساله تفاوتی با هم ندارند اما دختر و پسر پانزده ساله یا بیست و پنج ساله با هم بسیار متفاوتند.

 

ادامه مطالب در عنوانهای زیر:

1. انواع جوانان پسر و دختر

2. ترتیب فرزند در خانواده

3. اعتماد به نفس و حرمت نفس

4. اولین قدم، عادت، مذهب، قیافه و همرنگ جماعت شدن

5.مثلث های زحمت و رحمت

6.اضطراب و نگرانی – پول

7.بودن و شدن و موفقیت و پیروز شدن

8.هدف

9.نظام باورها و اعتقادات- جهان بینی – احساسات – عواطف- آرمان یا ایدئولوژی

10.اخلاق – دین و سیاست و فلسفه- اسپورت و موسیقی

11.زیبایی – بو- خواب – دوست

12.سختی و مشکلات زندگی- درد و رنج، اختلافات و تفاوت ها- زندگی یا لذت در لحظه
ضرورت توجه به زمان و مکان – ریسک پذیری و هیجان و بور

13.مقایسه – خشمگین طلبکار و ناراضی- مطالعه