ترتیب فرزند در خانواده

اگر جوان بودم

ترتیب فرزند در خانواده

• مهم این است که شما در چه جور خانواده ای متولد شده اید.  رابطه پدر و مادر مهم است. چگونه پدر و مادری داشتید.  بسیار مهم است که در این خانواده چند تا بچه بودید.

• شما اگر تک بچه هستید در این خانواده بسیار متفاوت است با اینکه همین شما بودید با چند تا خواهر و برادر دیگر.

• بسیار مهم است که فرزند اولید یا فرزند دوم یا چهارم.

• بسیار مهم است که در خانواده شما اگر دخترید چهار تا پسر اونجا هستند یا اگر پسرید چهار تا دختر اونجا هستند.

• بسیار مهم است که فاصله سنی شما چقدر هست.

• بسیار مهم است که پدر و مادر به ماجرای پسری و دختری و پسر بزرگتر دختر کوچکتر چگونه نگاه می کردند. چه مزایایی قایل بودند چه مسئولیتهایی را به عهده شما می گذاشتند.

• اینها شما را می سازد و علت اینکه یک ذره تاکید می کنم به خاطر این است که شناخت این موضوع کمکتان می کند که در بسیاری از موارد متوجه باشید. درست مثل آدمی که خیلی چاق است یا خیلی لاغر است. احتمالا در انتخاب غذا یا ورزش و حتی به خاطر بزرگ و کوچک بودنش در انتخاب لباس عمل کند.

• شما اگر بچه اول باشید این پدر و مادر بوده اند که شما را بار آورده اند . تا بعد از سه سال که مثلا خواهر و برادرتان متولد شده اند.

• در حالی که شما اگر بچه دوم باشید همین که خودتان را بشناسید که در حدود چهار ماهگی است آن خواهر و برادر بزرگتر است که نقش بیشتر را از پدر و مادر در تربیت شما دارد.

بنابراین بچه اول را در دو سه سال اول پدر و مادر تربیت می کنند. ولی بچه دوم را در دو سه سال اول حتی تا ده سال بعد این خواهر و برادرها هستند که تربیت می کنند و به همین جهت است که حتما متفاوتند.

بنابراین اگر شما جای بچه اول را با دوم عوض کنید ، هفتاد هشتاد درصد موارد با یک موجود دیگری روبرو هستید.

• علت این تاکید هم این هست که مهم است بدانید که کجایید. و بعدا در ازدواج مهم است بدانید چه کار می کنید.

• شما اگر بچه اول هستید و کسی که با او بیرون میروید بچه اول است باید بدانید که آماده اید برای جنگ. برای اینکه این نوع نظام ذهنی در حالت عادی زمینه را برای برخورد فراهم میکند.

• اگر هر دوتون بچه آخرید دو احتمال وجود دارد. یک دفعه هر دو تون منتظر می شوید یکی دیگر از شما مواظبت و مراقبت کند. یا یکی تون پدر و مادر دیگری بشوید. چون این نقش را به خاطر بچه آخر می توانید انتخاب کنید.

• اگر یکی بچه آخر و یکی اول باشید ، احتمالا هم انتخابتان و هم نوع زندگیتان به صورت این هست که تا آخر عمرتان به صورتی  که یکی بزرگتره و دیگری کوچکتر باقی می ماند. و در نتیجه تمام روابطتان متفاوت خواهد بود.

• بنابراین اینکه در چکونه خانواده ای بودید. روابط چگونه بوده. پدر و مادر با شما چگونه برخورد و برداشتی داشته اند. نقش بسیار مهمی در ساختن شما یا اهمیت بسیار زیادی در فرم شخصیت شما دارد و این چیزی است که باید دانستش و برخی از اوقات تعدیلش کرد. درست مثل آدم چاقی که باید لاغر بشود یا آدم لاغری که باید چاق بشود.

 

من وقتی فرزند اولم، باید بدانم که میل من به اداره کردن به مسئولیت به نوعی رهبری و نوعی مواظبت و مراقبت کردن از بزرگسالان وجود دارد.

پس بنابراین با دانستن اینکه این گرایش ها در من وجود دارد هر جا که می روم ده – بیست یا چهل درصد این تمایل را در خودم پایین بیاورم. کمتر کنم. به خودم هشدار بدهم. که بنشین عقب اختیار را به دیگری بده. فرصت را به دیگری بده. تا اینکه احتمالا برعکس فکر کنم. که چون این منم و اینچنین کردم باید احتمالا به چنین وضع و حالی ادامه دهم. بنابراین بسیار مهم است که شما در این وضعیت کجا قرار گرفته اید.

child no

1. انواع جوانان پسر و دختر

2. ترتیب فرزند در خانواده

3. اعتماد به نفس و حرمت نفس

4. اولین قدم، عادت، مذهب، قیافه و همرنگ جماعت شدن

5.مثلث های زحمت و رحمت

6.اضطراب و نگرانی – پول

7.بودن و شدن و موفقیت و پیروز شدن

8.هدف

9.نظام باورها و اعتقادات- جهان بینی – احساسات – عواطف- آرمان یا ایدئولوژی

10.اخلاق – دین و سیاست و فلسفه- اسپورت و موسیقی

11.زیبایی – بو- خواب – دوست

12.سختی و مشکلات زندگی- درد و رنج، اختلافات و تفاوت ها- زندگی یا لذت در لحظه
ضرورت توجه به زمان و مکان – ریسک پذیری و هیجان و بور

13.مقایسه – خشمگین طلبکار و ناراضی- مطالعه