مثلث های زحمت ورحمت

اگر جوان بودم

مثلث های زحمت و رحمت

 

• تناسخ هم مساله ای را حل نمی کند و صدها سوال هم به دنبال دارد.  علت این هست که ما به هر حال اینجاییم و قرار هست که زندگیمون را بسازیم. این زندگی را باید با مسئولیت ساخت.  یعنی واقع بینی Reality and fact و Responsibility .

• شما دو عامل برای سلامتی روانی Mental Health دارید. شما یک کسی را بیاورید و بگویید ده دقیقه وقت داری بگو این آدم سالم است یا بیمار است . در بیست دقیقه میشود فهمید سالم یا بیمار است. مهم این است با واقعیت چقدر کار دارد؟ و چه اندازه مسئولیت را متناسب می پذیرد؟ و اگر به آنجا برسم که این آدم آیا در زندگیش با زحمت روبرو می شود یا رحمت کافی است. علاوه بر واقعیت و مسئولیت،  اخلاق را بگذارد.

 

• یعنی مثلث رحمتی که من می شناسم Reality , Morality and Responsibility. و روزی که در این مثلث زندگی نمی کنیم وارد یک مثلث دیگری می شویم که مثلث زحمت و نکبت است.

افسردگی Depression , اضطراب Anxiety، خشم و عصبانیت . .Anger and Aggression اجتناب ناپذیر است. یعنی کسی که در مثلث رحمت زندگی نمی کند ناچار وارد مثلث دیگری میشود و آنجا گرفتاریش این است که با افسردگی و اضطراب و خشم روبروست و در چهل و پنج سالگی حتما کسی که با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی نمی کند، در مثلث زحمت و یا نکبت قرار خواهد گرفت.

• اینجا نکته ای که اهمیت دارد این است که با مسئولیت باید مواظب چند نکته باشید. بسیاری از ما مردم مسئول نیستیم. مشغولیم. We are Busy. We are not responsible.

یعنی خط اینها خیلی خط مشکلی است برخی از اوقات. مهم است که خودمان را مشغول نکنیم. برخی از شما در دانشگاه مشغولید . پنج سال است یک دوره دوساله یا چهار ساله را با مشغولیت دارید میگذرانید. مواظب آن باید بود.

برخی از ما که در فرهنگ ما بسیار فراوان است دوست داریم حال قربانی Victim را داشته باشیم. ما مشغول و مسئول نیستیم مظلومیم. و چون در فرهنگ ما گفته شده که مظلوم کسی است که حق با اوست. مظلوم کسی است که خوب است. چون یک نتیجه گیری قیاسی کردیم که چون ظالم و ظلم بد است پس مظلوم خوب است، دوست داریم خودمان را مظلوم نشان بدهیم.  نه مظلوم باشید نه مشغول. بلکه مسئول باشید.

• دو خطر دیگر هم هست.  یکی اینکه حالت ملعون را داشته باشیم. فکر کنیم لعنت شده ایم. کثافتیم. آشغالیم. گناهکاریم.  و یکی مقتول. اصلا ما مرده ایم کار ما تمام است.

برخی دوستان می گویند که اصلا من نمیدونم از کجا شروع کنم . بنابراین بسیار مهم است که این را بدانیم.

 آدم منتظری نباشید. “انتظار” .Waiting. این حرف دکتر براندن خیلی درست است. هیچ کس نمی آید. nobody is coming . . من پلاک License Plate اتوموبیلم سالها این بود که من منتظر نیستم   ever-since I lost my hope, I feel much better

من باورم این هست که من منتظر نیستم و در زندگیتون منتظر نمانید. امیدوارم بهتون بر نخورد. نه از آسمان کسی بیرون می آید و نه از چاه. منتظر نمانید.

ما این نگاه انتظار را فقط به این دلیل داشتیم که به خودمان نگاه نکردیم و با خودمان نبودیم. و بنابراین امید من این است که توجه به این داشته باشیم که منتظر نمونیم.

 

1. انواع جوانان پسر و دختر

2. ترتیب فرزند در خانواده

3. اعتماد به نفس و حرمت نفس

4. اولین قدم، عادت، مذهب، قیافه و همرنگ جماعت شدن

5.مثلث های زحمت و رحمت

6.اضطراب و نگرانی – پول

7.بودن و شدن و موفقیت و پیروز شدن

8.هدف

9.نظام باورها و اعتقادات- جهان بینی – احساسات – عواطف- آرمان یا ایدئولوژی

10.اخلاق – دین و سیاست و فلسفه- اسپورت و موسیقی

11.زیبایی – بو- خواب – دوست

12.سختی و مشکلات زندگی- درد و رنج، اختلافات و تفاوت ها- زندگی یا لذت در لحظه
ضرورت توجه به زمان و مکان – ریسک پذیری و هیجان و بور

13.مقایسه – خشمگین طلبکار و ناراضی- مطالعه