برخی نشانه ها در زبان بدن

برخی نشانه ها در زبان بدن

 

 

           I            زبان بدن در حال دست دادن:

 

انسان های سلطه جو زمان دست دادن دست طرف مقابل را به زیر دست خود می آورند،
طوری که دست شخص سلطه جو بالا قرار گرفته و کف دست اش رو به زمین است و کف دست شخص مقابل رو به بالاست( مثل دست گداها! )

 

بهترین حالت دست دادن حالتی است که دست هر دو طرف عمود باشد و کمی هم دستان هم را فشار دهند.
بالا و پایین بردن دست ها زمانی که به هم دست می دهیم، از دو بار تا پنج بار عادی است.

        II            دست به کمر ایستادن:

دست به کمر زدن، نشانه احساس برتری و احساس محق بودن فرد است.
دو مدل دست به کمر ایستادن داریم:
i          یکی حالتی که کف دست ها رو به زمین است، این حالت شدید دست به کمر ایستادن است.

ii         دیگری حالتی که دست روی باسن قرار می گیرد و کف دست کمی به سمت بالاست!

این حالت خفیف دست به کمر ایستادن است!

     III            دست به سینه شدن:

کسی که دست به سینه می شود وارد گارد دفاعی شده!
در کودکی زمانی که از موقعیتی خوشمان نمی آمد، یا در شرایط نگران کننده ای قرار می گرفتیم، پشت پدر یا مادر خود مخفی می شدیم،

اکنون در بزرگسالی همان حرکت را بصورت مخفیانه ( با دست به سینه شدن ) انجام می دهیم.

 

شخص با دست به سینه شدن و همچنین با پا روی پا انداختن بین خود و شرایط مقابل رویش حفاظی می سازد
تا در پشت سر آن احساس امنیت و آرامش بیشتری کند.

 

اگر در حین تبلیغ یک کالا شنونده دست به سینه شد، حتماً دلیل مخالفت اش را بیابید و بعد به ادامه تبلیغ خود بپردازید،
زیرا همانطور که افکار ما به طور ناخودآگاه حرکات بدن ما را ایجاد می کنند،

اگر مدت زمان طولانی ای در یک حالت بدنی بمانیم، طرز فکر ما را تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

در یک آزمایش تعداد شصت دانشجو با شرایط هوشی نزدیک به هم را به دو گروه سی نفری تقسیم کردند،
به هر دو گروه یک استاد، یک درس یکسان را در شرایط آموزشی یکسان تدریس می کرد

با این تفاوت که، به گروه اول گفته بودند که در تمام مدت کلاس دست به سینه بنشینند

و از گروه دوم خواستند تا راحت و با گاردی باز سر کلاس حاضر شوند!

نتیجه آزمایش بسیار جالب توجه است!

گروهی که با گارد بسته و دست به سینه سر کلاس حاضر شده بودند ۳۸ درصد کمتر از گروه دیگر بحث را متوجه شده بودند!

در حالی که تنها تفاوت این دو گروه در دست به سینه نشستن شان بود!

 

اگر مشاهده کردید طرف مقابل تان وارد گارد دفاعی شده، با سوالی درباره موضوع نظر او را جویا شوید و پس از رفع کردن آن به ادامه بحث بپردازید!
برای این کار کافی است،مثلاً به او بگویید: “می بینم که درباره اش فکر می کنید! نظرتان تا اینجای کار چیست؟! “

و سپس به عقب تکیه داده و دستان خود را از هم باز نگه دارید طوری که کف دست ها رو به بالا باشند و بیانگر اینکه شما گوش می کنید…

       IV            پا روی پا انداختن

پا روی پا انداختن نوع خفیف تر گارد دفاعی است! و هم در حالت نشسته صورت می گیرد و هم در حالت ایستاده!
 

          V            لمس لب

در لب های انسان ها حسگرهای عصبی بسیاری وجود دارد، و با لمس لب احساس آرامش بسیاری بالایی می کنیم.
زمانی که هیجان زده می شویم لب های خود را روی هم می فشاریم،

با این کار به یاد مکیدن سینه مادر در دوران کودکی، آرام می شویم!

 

گاهی به جای لمس کوتاه لب ها، انگشت اشاره، انگشت های دیگر ویا دست خود را روی لب هایمان می گذاریم.
در این حالت شخص یا در حال تفکر است و یا سعی می کند جلوی خود را بگیرد و حرفی را به زبان نیاورد. مثلاً مخالفتش را ابراز نکند!

 

نکته ای که در تحلیل حرکات بدن باید حتماً مدنظر قرار بگیرد، این است که هرگز نباید زود قضاوت کنیم!
مبادا یک حرکت را به تنهایی و مجزا تحلیل کنیم!

بلکه باید به برایند حرکات بدن شخص مقابل توجه کرد و تا آنجا که می توانیم قضاوت خود را به تعویق بیندازیم!

باید یک حرکت را در کنار حرکات دیگر شخص تحلیل کرد تا مبادا دچار اشتباه شویم!

مثلاً ممکن است کسی که دست کمر ایستاده کلیه هایش درد می کند!

یا کسی که دست به سینه ایستاده سردش است!! و یا ده ها احتماًل دیگر…

 

       VI            لمس کردن چانه:

لمس چانه هم نشان از تفکر است.
در اینجا لازم است نگاه از بالا و پایین توضیح داده شود،

زمانی که شنونده لب یا چانه خود را لمس می کند، اگر سرش به سمت پایین متمایل باشد و از پایین به بالا نگاه کند در حال ارزیابی و تفکر است.

و اگر سر به سمت بالا متمایل باشد و چشم ها از بالا به پایین نگاه کنند، بیانگر تردید شنونده است!

    VII            لمس کردن چشم:

یک کودک زمانی که نمی خواهد صحنه ای را ببیند، با دست جلوی چشمانش را می گیرد،
در بزرگسالی همان حرکت را با زیرکی و بصورت مخفیانه انجام می دهیم.

بدین صورت که با دست خود چشم هایمان را می مالیم.

 

مردها با پشت دست و خیلی محکم این کار را انجام می دهند
اما خانم ها معمولاً بدلیل آرایشی که دارند خیلی ظریف تر این حرکت را انجام می دهند

و گاهاً به لمس کردن زیر چشم با نوک انگشت اشاره اکتفا می کنند.

 

 VIII            لمس کردن گوش:

خاراندن پشت گوش بوسیله شنونده، نشانه عدم تمایل به شنیدن بدگویی است!
اگر با حرکت سر به یک سمت، مثلاً چپ یا راست همراه باشد، طوری که شخص از گوشه چشم به حرف های گوینده گوش کند، نشان از تردید شنونده است.

 

اگر شخصی در زمان سخن گفتن پشت گوش خود را بخاراند، نشانه خوبی نیست و اثر منفی روی شنونده خواهد گذاشت!
مانند اینکه خود گوینده نسبت به سخنان خود اطمینان کافی را ندارد!

اکثرا مردها زمانی که به کسی علاقه دارند سرشان را به یک سمت متمایل می کنند و با لاله گوششان بازی می کنند!
 

       IX            مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها به هم روشی است که از طریق آن مردم به طور غیر کلامی انتظارات مثبت خود را بیان می کنند.
در بازی شخصی که تاسی را پرتاب می کند، آن را به نشانه انتظار برنده شدن، بین دست هایش می مالد؛

میزبان جلسه در حالی که دست هایش را به هم می مالد، خطاب به حاضران می گوید،

«مدتی طولانی است که در انتظار شنیدن صحبت های سخنگوی بعدی هستیم»؛

و فروشنده هیجان زده در حالی که با گردن افراشته وارد دفتر مدیر فروش می شود،

دست هایش را به هم می مالد و می گوید «رییس، همین الان یک سفارش خیلی بزرگ دریافت کردیم!»

البته گارسونی که آخر شب در حالی که دست هایش را به هم می مالد به سر میز شما می آید و می گوید،

«قربان، سفارش دیگری ندارید؟» به طور غیر کلامی درخواست انعام دارد.

 

          X            مالیدن انگشت شست

مالیدن انگشت شست به نوک انگشتان یا به انگشت سبابه عموماً به عنوان توقع پول شناخته شده است.
این حرکت اغلب توسط فروشنده ها استفاده می شود که در حین مالیدن انگشت شست به نوک انگشتان،

به مشتری خود می گویند: «من می توانم ۴۰ درصد به نفع شما کار کنم.»

یا شخصی که انگشت سبابه خود را به انگشت شست می مالد و خطاب به دوستش می گوید،

«۱۰ دلار به من قرض بده».

 

       XI            تکیه دادن به چیزی:

تکیه دادن به اشیا نشانه احساس مالکیت نسبت به آنهاست!
مثلاً مجری برنامه بیشتر از میهمانان آن برنامه به میز تکیه می دهد!

 

    XII            دایره ساختن با دست، در فضا:

ساختن دایره ای فرضی در فضا به کمک یک دست و یا حتی دو دست، بیانگر تسلط فرد به موضوع مورد بحث است!
 

 XIII            تکینیک حرکات آینه ای:

تکنیک حرکات آینه ای، یکی از راه های نفوذ در دلهاست!
به کمک این روش شما می توانید با سرعتی غیر قابل باور در دل دیگران نفوذ کنید،

دیگران را با خود همراه کنید تا جایی که حتی با اولین ملاقات به شما اطمینان کنند!

 

تکنیک بسیار ساده است:
تنها کافی است حرکات بدن شخص مورد نظر خود را تقلید کنید!

طرز نشستن، حرکات دست، جهت قرار گرفتن سر و …

 

مراقب باشید مبادا رفتار شما آنقدر افراطی یا سریع باشد که شخص احساس کند مورد تمسخر شما قرار گرفته است.
این تکنیک به این دلیل بسیار موثر است که شخص بصورت کاملاً ناخودآگاه احساس صمیمیت بسیار زیادی نسبت به شما پیدا می کند.

چرا که انسان های همفکر و هم حس، حالات بدنشان به هم بسیار شبیه است.

 

  XIV            مکان نشستن:

در برخورد با مردها و زن ها، مکان نشستن با هم متفاوت است:
مردها وقتی با شخصی احساس صمیمیت می کنند، روبروی او می نشینند!

و نسبت به تازه واردی که روبروی آنها بنشیند، حس و نظر خوبی نخواهند داشت.

 

زنان زمانی که با شخصی احساس صمیمیت می کنند، کنار او می نشینند!
و نسبت به تازه واردی که کنار آنان بنشیند، حس و نظر خوبی نخواهند داشت.

 

در نخستین برخورد، پیشنهاد می شود برای موفقیت در ارتباط، اگر طرف مقابل شما مرد است ابتدا مکان ایستادن
 و یا صندلی خود را کنار او قرار دهید و سپس آرام آرام موقعیت خود را به روبروی او، تغییر دهید.

برای اولین برخورد با یک خانم، بالعکس عمل کنید، ابتدا روبروی او و سپس آرام آرام در کنارش قرار بگیرید.

 

     XV            امتداد جهت پاها:

انسان ها همواره به سمت کسی، چیزی و یا موقعیتی می ایستند که نسبت به آن تمایل بیشتری دارند.
در گفتگو های سه نفره، زمانی که به صورت مثلثی می ایستیم، همواره رو به روی کسی می ایستیم که به او تمایل بیشتری داریم.

 

گاهی پیش می آید که مجبوریم به سمت شخص و موقعیت دیگری توجه کنیم ( ولی کماکان تمایل مان به سمت شخص قبلی است )
در این مواقع، روی خود را به سمتی که مجبور شده ایم برمی گردانیم، اما هنوز هم امتداد پاهای ما رو به سمت شخص قبلی است!!

 

اشخاصی که در اتاق، امتداد پاهایشان رو به سمت درب خروجی است، به ادامه گفتگو تمایلی ندارند
(خسته شده اند یا بیرون از اتاق کاری دارند) و می خواهند هرچه سریع تر از اتاق خارج شوند!

 

  XVI            دست زیر چانه:

یک شنونده در چند حالت دستش را زیر چانه اش قرار می دهد:
یکی در زمانی که مشتاقانه به حرف سخنران گوش می دهد و مجذوب آن بحث شده است.
در این حالت شنونده معمولاً کمی به سمت جلو متمایل می شود.

انگشت شصت خود را زیر چانه قرار می دهد و یکی از انگشتان دیگرش (مثلاً انگشت اشاره) را روی لب قرار می دهد.

توجه داشته باشید اگر همین حالت شصت و انگشت اشاره (که روی لب قرار گرفته است) با تکیه دادن شنونده به صندلی

و احیاناً با پا روی پا انداختن او همراه باشد، نشان از شنیدن منتقدانه و متفکرانه است!

در این شرایط نباید زیاد تعجب کنید اگر شنونده منتقد، با دست دیگرش آرنج دستی که زیر سر قرار داده است را نگه دارد!

چرا که این حرکت، یکی از حالات ظریف دست به سینه شدن( گارد دفاعی ) است.

 

یکی دیگر از شرایطی که شنونده دستش را زیر چانه می زند، حالتی است که او از بحث خسته شده!!
این حالت را به راحتی می توان از حالت قبلی تمیز داد، چرا که شنونده ای که خسته شده باشد،

از دست خود به عنوان یک تکیه گاه برای سر استفاده می کند و اگر دستش را از زیر سر بردارد، سرش خواهد افتاد!

و یک سوال؟! اگر این شنونده انگشتانش را هم روی لبش قرار داده باشد چه معنایی را می دهد؟!

او هم خسته شده و هم مخالفتش را از شما پنهان می کند.

 

XVII            تکان دادن سر

تکان دادن سر در جهت بالا و پایین، معنای تایید و بله را می دهد!
یک شنونده باهوش از همین حرکت سر برای نفوذ در دل سخنران استفاده می کند.

یک بار این حرکت را سر یک کلاس امتحان کنید!

وقتی استاد در حین توضیح دادن درس به دانشجو ها نگاه می کند، شما سرتان را آرام و پیاپی به سمت بالا و پایین (طوری که معنای بله بدهد!) تکان دهید،

خواهید دید که در مدت بسیار کمی، توجه استاد در میان تمامی شاگردان به شما جلب خواهد شد!

 

این حرکت را در گفتگو های دو نفره هم انجام دهید!
این حرکت کوچک سر، معجزه می کند!

این حرکت پیام های ناخودآگاهی را به شنونده ارسال می کند

مثل: من به تو توجه می کنم! هوش و حواسم به توست عزیزم! گوش می کنم گلم! درکت می کنم! و ….

حرکت دیگری که با سر انجام می دهیم، حرکت سر به سمت چپ و راست است.
این حرکت معنای نفی می دهد.

 

XVIII            گزیدن لب ها

گزیدن لب ها یکی از مهم ترین نشانه ها از قرار داشتن فرد در وضعیت استرس زا است.
در بسیاری از مواقع زمانی که انسان ها اشتباهی را مرتکب می شوند، بی اختیار لب ها خود را می گزند.

در این مواقع انسان سعی می کند، به طور ناخودآگاه با گزیدن لب ها، فرو بردن آن ها به داخل دهان

و تماس زبان با آن ها خود را از زیر بار روانی خارج کند.

 

گزیدن لب ها یعنی یا اشتباه کرده یا می ترسد!
 

  XIX            در دست گرفتن مچ، ساعد، بازو

 

مردان سرشناس خانواده سلطنتی بریتانیا معروف به این هستند که هنگام قدم زدن سر خود را بالا نگه می دارند،
چانه را جلو می دهند و با یک دست، ناحیه مچ به پایین دست دیگر را در پشت خود می گیرند.

این علامت نه تنها توسط اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا استفاده می شود، بلکه بسیاری دیگر از اعضای خاندان های

سلطنتی کشورهای جهان از آن استفاده می کنند.

 

در مراتب پایین تر، این علامت توسط پلیسی که نگهبانی می دهد،
مدیر مدرسه هنگامی که در مدرسه قدم می زند،

پرسنل ارشد نظامی و سایر صاحب منصبان مورد استفاده قرار می گیرد.

این حرکت حاکی از برتری و اطمینان به خود می باشد.

 

علامت «مچ در دست» نباید با علامت «گرفتن ساعد با دست دیگر» که نشانه رنجش و ناکامی است اشتباه گرفته شود.
در این حالت، یک دست ساعدِ دست دیگر را خیلی سفت می گیرد.

 انگار که یک دست در تلاش است تا دست دیگر را از حرکت باز دارد.

جالب اینجاست که هر چه بیشتر دست به سمت بالا حرکت کند، میزان عصبانیت فرد بیشتر شده است.

 

منابع:

وبلاگ تخصصی زبان بدن

سایت مردمان