اصالت و اهمیت علم

اصالت و اهمیت علم

• همانطور که کتاب مقدس اصل و اساس و پایه و زبان دین مسیحیت است و کسی نمیتونه بگه من مسلمونم ولی قران رو قبول ندارم، همانطور که هیچ کس نمیتونه بگه من مارکسیستم ولی نمیدونم کتاب کاپیتال چی هست، همانطور که جدول مندلیف اساس و پایه شیمی است و یا اعداد بوجود اورنده ریاضی است ؛ میتوان گفت :

• اصل و اساس و پایه و زبان 1-سلامت روانی و فیزیکی 2-خوشبختی 3- موفقیت در علم و پذیرش واقعیت و اصل علیت هست…

هرکس که علم رو بی ارزش کنه
یا اهمیتشو کم کنه
یا توجهی بهش نداشته باشه و
یا مثلا با قوانینی مثل قانون جذب
یا برخی باورهای مذهبی خرافی گونه و
یا باورهایی مثل قضا و قدر و چشم زدن
و طالع بینی و تناسخ و
برخی باورهای شبه علمی دیگه ،
اصل علیت و علم رو زیر پا بزاره ،
در واقع به نسبت وزن باورهای ضد علمیش ،

سلامت روانی و خوشبختی و موفقیتش رو نابود کرده.

• بیکن و دکارت نقش مهمی درعقلانیت مدرن که ریشه اش در عصر رنسانس بود داشتند،  بیکن Francis Bacon اعلام کرد بجای اینکه دندانهای اسب را از قول فلان شخص توجیه کنیم
به مزرعه حیوانات برویم و از نزدیک ،دندان های اسب را بشماریم.

o دکارت René Descartes به همه چیز شک کرد و سر انجام حقیقت و اصل تردید ناپذیر خود را در این گزاره یافت : من میتوانم در همه چیز شک کنم ، اما در این واقعیت که شک میکنم، نمیتوانم تردیدی داشته باشم. یعنی اگر من شک میکنم ،باید من وجود داشته باشم.

مسئله در اثر درک نوعی تناقض ،تعارض و آشفتگی یا اختلال میان شناخت و واقعیت بوجود می آید.