موفقیت

اصول موفقیت

دکتر فرهنگ هلاکویی

عقل و علم و عمل پایه های موفقیت هستند.

۴۵ اصل موفقیت

1. آگاهی، دانایی و توانایی
2. مهارت
3. واقعیت
4. مسوولیت
5. زمان و وقت
6. هدف
7. کار و شغل
8. همکاری و یاری
9. تداوم و استمرار

10. اعتماد به نفس
11. حرمت نفس
12. شور و شوق و هیجان
13. کنترل خود
14. مبارزه یا چالش
15. نظم و ترتیب
16. تصمیم گیری
17. آغازگری و خلاقیت
18. تعادل و تکامل

19. اطمینان
20. ایمان یا باور
21. آزادی و آزادگی
22. بخشش
23. ارتباط موثر
24. تاخیر لذت و پاداش
25. عادات مطلوب
26. راستگویی و درستکاری
27. معنی و مقصود

28. آرامش و امنیت
29. صبر و فرصت
30. رهبری و پیروی
31. رابطه
32. خوش بین بودن
33. رضایت و پذیرش
34. شجاعت
35. دوستی و صمیمیت
36. تغذیه و بهداشت

37. خواب
38. ورزش
39. رابطه جنسی
40. خوشحالی و شادی
41. تفریح بازی و سرگرمی
42. تخیل و آرزو
43. زندگی فردی و شخصی و زندگی اجتماعی و جمعی
44. تحقق خود
45. موفقیت

دو محافظ موفقیت :

1- محبت و خدمت و عشق :

• محبتی که به عنوان رابطه ضروری میان انسان که در طبیعت با عنوان قانون جاذبه شناخته میشه .  یعنی بدون محبت زندگی زیر یک پرسش اصلی و اساسی میره ….
• شاهکار انسانی در محبت و خدمت است و در روابط تنگاتنگ میان ۲ انسان که در دوش عقل قرار میگیره مساله عشق است.  یعنی اون زمانیکه حتی محبت عام و خدمت در زندگی باشه و عشق به عنوان نوعی تحقق خود در بالاترین صورت احساسی و عاطفی خودش در زندگی وجود نداشته باشه موفقیت زیر سوال میرود.

2- آرمان خواهی و اصول اخلاقی و انسانیت :

در هر جامعه ای همون نظام ارزشها به همراه مجموعه ای از جنبه های دیگر به عنوان انسانیت خودشو نشون میده
• معمولا مساله موفقیت با ۳ پدیده ثروت و قدرت و حیثیت همراه است که فقط آبروی اجتماعی و وجهه و تایید و تصویب اجتماعی است و با خودش معروف و مشهور بودنو داره. ولی غالب اوقات محبوب بودنو نداره.

نکته۱-موفقیت راه و جاده است نه مقصد و خانه شما هیچوقت نمیتونید به جایی برسید و بگویید پایان کار است.

نکته۲-موفقیت با اولین قدم آغاز میشه نه با آخرین قدم . آدم موفق کسی است که قدم اول رو درست برداشته و بعد قدم دوم رو درست برداشته و ای بسا پس از قدم ۱۰ هزارم هنوز به جایی نرسیده ولی هنوز آدم موفقی است . در صورتیکه در مفهوم برنده شدن فرد به قدم نهایی فکر میکنه.

نکنه۳-این منو و شماییم که باید تغییر کنیم نه تغییری که در مسیر سازش باشه بلکه تغییری که با سازگاری باشد . لذا کسانی که همیشه تلاش میکنند دیگران یا دنیا را عوض کنند غالبا به جایی نمیرسند. لذا هنر زندگی در اینست که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. مردمان نا موفق معمولا رنج میکشند و درد میبرند، لذا نگوییم خوش به حال کسی که نمیدونه.

• موفقیت داشتن چند شرط را دارد :

1- درست مفید خوب با ارزش و مهم باشه
یعنی ما نمیتونیم بگیم بالاخره من زندگی اونو بهم زدم و موفق شدم چون با ارزش و مفید نیست یا نمیتونم بگویم من بالاخره موفق شدم خودمو به محل قرار برسونم چون مهم نیست

2- موفقیت قرار است با شادی و لذت رضایت همراه باشه و جزئی از آن باشد
و الا اگر قرار باشه با غم و اندوه شدید و درد و رنج فراوان یا عدم رضایت همراه باشه غالب اوقات زیر سوال میرود

3- موضوع اصلی و اساسی در موفقیت داشتن آرامش وامنیت است

4- موفقیت باید نتیجه کار و فعالیت ما بوده نه اینکه ثروتی به من ارث رسیده یا کسی به من مقامی داده .

5- در بیشتر موارد موفقیت وقتی است که من از بیشترین توان فیزیکی و روانی خودم استفاده کردم
و در بعضی موارد بیشترین توان فیزیکی و روانی دیگران رو هم درگیر کردم

• در جوامع سنتی مفهوم موفقیت به ۳ چیز مرتبط بوده:

1- خون : مردم مفهوم موفقیت را در روابط خواهری برادری و پدری مادری میدیدند
2- خاک
3- خدا

• در جوامع صنعتی مفهوم موفقیت پول قدرت و نفوذ اجتماعی یا آبروی اجتماعی است

• در جامعه خبری و اطلاعاتی و جامعه بعد از آن مساله اصلی و اساسی مساله آگاهی و آزادی و اخلاق و صلح با درون و بیرون است . یعنی روزی که شما آدم موفقی هستید به یک مرحله ای از آگاهی و دانایی و توانایی و آزادی و آزادگی و اصول اخلاقی رسیدید که در نتیجه با خود و با دیگران حتی با طبیعت هم از سر صلح و دوستی بر میایید.

• بزرگترین رمز موفقیت این است که رمزی در کار نیست.

یک گروه از دوستان به ملاقات استاد دانشگاهی رفتند. گفتگو خیلی زود به شکایت در مورد استرس و تنش در زندگی تبدیل شد. استاد از آشپزخانه بازگشت و به آنها قهوه در انواع متفاوتی از فنجان ها تعارف کرد. (فنجان های شیشه ای، فنجان های کریستال، فنجان های درخشان، تعدادی با ظاهری ساده،تعدادی معمولی و تعدادی گران…) وقتی همه آنها فنجان ها را در دست داشتند، استاد گفت: اگر توجه کرده باشید تمام فنجان های خوش قیافه و گران برداشته شدند. در حالیکه فنجان های معمولی جا ماندند…!!! هر کدامیک از شما بهترین فنجان ها را خواستید و آن ریشه “استرس و تنش” شماست!! آنچه شما واقعا میخواستید قهوه بود نه “فنجان” !! اما با این وجود شما باز هم “فنجان ” را انتخاب کردید!!! اگر زندگی “قهوه ” باشد؛ پس مشاغل، پول، موقعیت، عشق و غيره، “فنجان ها ” هستند!!! فنجان ها وسیله های هستند برای نگهداری و زندگی را فقط در خود جای داده اند .
لطفاً نگذارید “فنجان ها ” کنترل شما را در دست گیرند…!!!!! از “قهوه” لذت ببرید…