مردان و زنان تنها

مردان و زنان تنها

 

مرد ها و زن های بسیاری وجود دارند كه “تنهایی” انتخابشان است!

انگار مزایای تنها ماندن برایشان بیش از “یاری” داشتن است.

 

اما عده ای دیگر همیشه محكوم به تنها ماندن اند!

هر مردی با هر درجه از ثروت و قدرت به سان كودك چند روزه ای به سینه ی مادر، محتاجِ زنی ست تا رنگ بپاشد به زندگی اش!

كه صبح ها بیدار شود و از سماور آشپزخانه اش صدای قل قل بیاید،

كه ظهر ها پرده ها را كنار بزند و نور را به خانه پرتاپ كند،

تا بوی غذا بپیچد در خانه مست شود،

كه میز نهار و شامش پر از رنگ باشد،

تا شبها سَرَش را بر دامنش بگذارد و از سِر های نهانش برایش بگویدُ ، آرام گیرد،

مرد محتاج زنی است كه او را در آغوش بگیرد و از لطافت  بدنش حیرت كند و………

 

و زن ها در اوج زیبایی و شكوه و جلالِ دارندگی و برازندگی محتاج مردی هستند كه آن زیبایی را ببیند و تحسین كند!

قوی ترین و مستقل ترین زن ها مانند كودك بی پناهی محتاج امنیتی هستند كه تنها حضور یك مرد در كنارشان آن را تامین می كند!

 

زن هایی كه چگونه رنگ پاشیدن نمی دانند

                                                        و مردهای نااَمن،

                                                                          همیشه محكوم به تنهایی اند حتی در كنار یار!

 

و آنچه اوضاع را وخیم تر می كند آن است كه زنی مملو از رنگ، در كنار مردی نااَمن،

                                            و یا مردی اَمن در كنار زنی خالی از رنگهای زندگی به اشتباه سكنی گزیند!

                                                                                                                                       تنهایی آنها چندین برابر بیشتر است!

 

باشد كه یارتان، یارِ دل باشد نه بارِ ول!

 

 

نگارنده : هدی

 

مطلب فوق را دوست خوب و نازنینِ جوانم «هدی» نوشته.

مطالب مرتبط:

نوازش

احساس تنهايى

علل ایجاد احساس تنهايى

عواقب و اثرات تنهایی

فقط وقتی بگویید دوستت دارم که

Leave a Reply

Your email address will not be published.