پیامدهای منفی طلاق

پیامدهای منفی طلاق

 fig00

A.     كودكان

طلاقِ والدین می تواند تاثیرات ناگواری بر كودكان برجای گذارد . برخی محققان معتقدند آثار منفی طلاق بر كودكان، قبل از وقوع طلاق آغاز می شود و مدت ها پس از طلاق ادامه خواهد داشت . مطالعات مختلف، تفاوت آشكار سازگاری عاطفی و اجتماعی فرزندان طلاق و فرزندان خانواده های هر دو والد (سالم) را نشان می دهد.

در واقع، طلاق بر ارتباط مؤثر والدین با فرزندان نیز تأثیر گذاشته و سازگاری كودكان و نوجوانان را از بین می برد. طلاق اثرات نامطلوبی بر سلامت روانی و آرامش كودكان و نوجوانان و زنان مطلقه بر جای می گذارد.

طلاق زنجیره ای از حوادث به هم پیوسته است كه برای همیشه زندگی قربانیان خود را دگرگون می كند. طلاق والدین نه تنها برقراری روابط عاطفی را برای كودكان دشوار می كند، بلكه روابط گذشته آنها را با والدینشان مخدوش می كند.

بنا به بررسی های انجام شده، كودكان پس از طلاق والدین در سنین گوناگون دچار حالات روحی متفاوتی می شوند، مثلاً در سال اول جدایی والدین، كودكان دچار احساس خشم، ترس و افسردگی می گردند.

چندین مطالعه بین المللی گزارش كرده اند كه استعداد و پیشرفت آموزشی كودكان طلاق در مقایسه با كودكان خانواده های سالم پایین است. همچنین، كودكان طلاق به دلیل آنكه عمدتاً توسط مادر نگهداری و حضانت می شوند، با كاهش استانداردهای سطح زندگی مواجه هستند و طلاق معمولاً منجر به كاهش رفاه نسبی آنها می گردد .

 

B.     زنان

آثار و پیامدهای طلاق بر زنان نیز وسیع گزارش شده است و در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از جمله مهم ترین مشكلات زنان پس از طلاق، می توان به این موارد اشاره كرد که زنان مطلقه نسبت به سایر زنان:

               i.            آسیب پذیرترند

              ii.             تحت فشارهای روانی بسیاری قرار دارند.

             iii.            كیفیت زندگی پایینی دارند.

             iv.            فشار مسائل مالی بیشتر است.

              v.            نگرش اخلاقی منفی نسبت به آنان از سوی جامعه وجود دارد.

             vi.            انزوای اجتماعی و كوچك تر شدن شبكه روابط اجتماعی آنها

            vii.             آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی

           viii.            گرایش به سمت مصرف مواد مخدر

             ix.             افسردگی بیشتر آنان در مقایسه با مردان

              x.            شیوع اختلال های جسمی و روانی،

             xi.             اعتیاد به مشروبات الكلی،

            xii.             خودكشی

           xiii.            ضعف قوای ذهنی

           xiv.             رضایت كمتر از زندگی

            xv.            كاهش استاندارد زندگی.

 

C.      افراد مطلقه

o       زنان و مردان مطلقه نسبت به افراد متأهل:

               i.            مشكلات بیشتر بهداشتی

              ii.             نرخ بالاتر مرگ و میر

             iii.            احساس گناه، افسردگی و اضطراب پس از طلاق دارند.

 

D.    اجتماعى

می توان پیامدهای طلاق را بر خانواده گسترده، و همچنین، بر تغییر قوانین و بر ساختارهاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و افزایش بزهكاری ها و آسیب های اجتماعی و روند رو به رشد روابط فرازناشویی و حتی افزایش نرخ روسپیگری نیز پى گرفت.

شیوع طلاق سبب می گردد كه هر نظام حكومتی آن را به عنوان یك واقعیت فراگیر به رسمیت بشناسد، احیاناً زمینه هایی برای قبح زدایی از آن بیابد، سیاست های تأمین اجتماعی را به سمت حمایت از خانواده های طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشاركت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی گیرد و در قوانین كار و الگوی اشتغال با فراخوان زنان به بازار كار نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقه خانه دار را كاهش دهد كه هر كدام از این رویه ها نیز می تواند مجدداً به نوعی در چرخه مسائل اجتماعی به بازتولید طلاق منتهی گردد.

آمارهای طلاق، عوامل و پیامدهای طلاق

Leave a Reply

Your email address will not be published.