انواع اختلالات شخصیت از دیدگاه میلون

Theodore Millon یک روانشناس آمریکایی شناخته شده در اختلالات شخصیت بود.

متولد 1928، نیویورک، وفات 2014.

1- پارانوئید

-گارد گرفته، محافظ، تدافعی، بدگمان و مشکوک به انگیزه های تضعیفی و یا آسیبی دیگران. همیشه به دنبال مدرکی برای اثبات طرح های پنهان است.

-احساس محق بودن همراه با متهم بودن.

-افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید یک الگوی بی اعتمادی گسترده و سوء ظن از دیگران را تجربه میکنند. با آنها به طور کلی مشکل بتوان کار کرد.

2- اسکیزویید

-بی تفاوت، دور ایستا، انفرادی، بی مزاح. نیاز به پیوستن به انسانها ندارد. بدون رابطه بوده و ترجیح می دهد تنها باشد. علاقه کمی به دیگران دارد، اغلب به عنوان یک انزواطلب دیده می شود.

-آگاهی حداقل از احساسات خود و دیگران دارد. جاه طلب است. گریزان از فعالیت های اجتماعی ، به طور مداوم خجالتی است. تا حدودی کسل کننده و بی مزاح به نظر می رسند.

-از آنجا که آنها تمایل به نشان دادن احساسات ندارند، ممکن است به نظر برسند که در مورد آنچه در اطراف آنها میگذرد اهمیتی نمی دهند.

3- اسکیزوتیپال

-گریزان، عجیب و غریب، غایب. نمایش رفتار عجیب و غریب. فکر می کنند می توانند افکار دیگران را بخوانند. سرگرم خیال پردازی ها و باورهای عجیب و غریب خودشانند.

-بین واقعیت و تخیل فرق زیادی نمیگذارند. تفکر جادویی و باورهای عجیب و غریب دارند. افراد مبتلا اغلب به عنوان عجیب و غریب توصیف میشوند.

-آنها به طور کلی چگونگی روابط و یا تاثیر رفتار خود بر دیگران را درک نمی کنند.

4- ضد اجتماعی

-عملکرد غیر مسئولانه، منحرف، سرکش. بی توجه به قانون و تعهدات اجتماعی و آداب و رسوم اجتماعی. بی احترام به قوانین و استانداردها. خود را  آزاد و مستقل می ببیند.

-افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک الگوی طولانی بی توجهی به حقوق افراد دیگران دارند.

5- مرزی-مرضی

-غیر قابل پیش بینی، سو استفاره گر، و ناپایدار. دیوانه وار از انزوا و رها شدن میترسد. به سرعت در حال نوسان خلق و خوست.

-به سرعت در حال تغییر بین دوست داشتن و نفرت است . مشاهده خود و دیگران به صورت یا همه خوب و یا همه بد. بی ثبات و اغلب در حال تغییر خلق و خویند.

-افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی یک الگوی فراگیر بی ثباتی در روابط میان فردی دارند.

6- نمایشی

-نمایشی، اغوا کننده، کم عمق، محرک طلب، بیهوده. واکنش شدید به حوادث جزئی. نمایش به عنوان وسیله ای برای تأمین توجه. خود را جذاب مشاهده میکند.

–بطور مداوم به دنبال توجه دیگران است. اختلال جلب توجه دارد، واکنش افراطی عاطفی دارد، تلقینی است.

-تمایل به بیش نمایشی ممکن است روابطشان را مختل کند و منجر به افسردگی شود، اما اغلب دارای عملکرد بالا هستند.

7- خودشیفته

-خودخواه، متکبر، پر آب و تاب، بی پروا. سرگرم توهمات، زیبایی، و موفقیت های خود است. خود را قابل تحسین و برتر میداند، و در نتیجه خود را محق به برخورد خاص میداند.

-احساس با اهمیت بودن و خود تحسینی عمیق دارد. –باور دارد که نسبت به دیگران برتر هست و به احساسات افراد دیگر بی توجه.

8- انزوا طلب

–مردد، خجالتی، مضطرب. ترس از طرد در موقعیت های اجتماعی. گرفتار اضطراب عملکرد. خود را بی منطق، تحتانی، و یا نچسب می ببیند.

–احساس عدم کفایت دارد و به آنچه که دیگران در مورد او فکر می کنند بسیار حساس است.

9- وابسته

–درمانده، بی کفایت، مطیع، صلب. عدم مسئولیت بزرگسالی (بچه ماندن). خود را ضعیف و شکننده می ببیند. به دنبال اطمینان مجدد از چهره های قوی تر است.

–نیاز به مراقبت توسط یک فرد دارد. ترس رها و جدا شدن از افراد مهم دارد.

10- شخصیت وسواسی مجبور OCPD

–محدود، بدبین، و سفت و سخت. حفظ یک شیوه زندگی با قاعده. دقت در رعایت عرف اجتماعی. جهان را با مقررات و سلسله مراتب می ببیند.

-خود را مخصوص، قابل اعتماد، کارآمد و مولد می بیند.

11-افسرده

-غم انگیز، دلسرد، بدبین، فرو، جبرگرا. آسیب پذیر و رها شده است. احساس بی ارزشی، گناه، و ناتوانی. خود را شایسته انتقاد و تحقیر میداند.

-نا امید، با افکار خودکشی، بی قرار. این اختلال می تواند به اقدامات تهاجمی و توهم هم منجر شود.

12- منفعل-تهاجمی منفیگرایانه

-رنجشی، برعکس عمل کننده، شک و تردید، ناراضی. مقاوم در برابر انجام انتظارات دیگران. به عمد ناکارآمد.

-بیرون ریختن خشم به طور غیر مستقیم با تضعیف اهداف دیگران. متناوبا مودی و تحریک پذیر، و پس از آن عبوس. خودداری احساسات.

13- سادیستی- آزارگر

–انفجاری خصمانه، ساینده، بی رحمانه، جزم گرا. طغیان ناگهانی خشم. به دست آوردن رضایت از طریق بازی، ارعاب و تحقیر دیگران. خود رای.

-لذت بردن از اقدامات وحشیانه. لذت در سوء استفاده از دیگران. به احتمال زیاد در یک رابطه آزارگرانه جنسی درگیر میشود، اما نقش یک آزارگر را بازی نمی کند.

14- خودآزار

-دیگران را تشویق به استفاده از آنها میکند. ترس لذت بردن دارد. احترام گذار و چاپلوس شدید است، خود را سزاوار سرزنش میداند.

–دستاوردهای خود را به عمد شکست میداند و به دنبال محکوم و یا شریک میگردد. به افرادی که با او به خوبی رفتار می کنند شک میکند.

-به احتمال زیاد در یک رابطه با آزار جنسی شرکت میکند.