حقیقت انسان به آن‌چه اظهار می‌دارد نیست …
بلکه حقیقت او نهفته در آن‌چیزی‌ست که از اظهار آن عاجز است …
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی …
نه به گفته‌هایش… بلکه به ناگفته‌هایش گوش کن.

.

بیشتر مشکلات زندگی‌ به دو دلیل پیش می‌اید:

یا بدون فکر عمل می‌کنیم! یا این‌که فقط فکر می‌کنیم بدون این‌که کاری انجام بدهیم!

***

مشكل اين‌جاست كه… ما نه براى خودمان، بلكه براى آدم‌هاى اطرافمان زندگى می‌كنيم!

– لباسى می‌پوشيم كه مردم خوششان بياید!
– عطرى می‌زنيم كه مردم لذت ببرند!
– در رشته‌اى درس می‌خوانيم كه كلاس داشته باشد!
– با كسى ازدواج می‌كنيم كه دهانِ مردم را ببنديم!
– بچه‌دار می‌شويم كه برايِ‌مان حرف در نياورند!
– و اين داستان تا آخرِ عمر ادامه دارد!