بیشتر مشکلات زندگی‌ به دو دلیل پیش میاد:

یا بدون فکر عمل می کنیم! یا اینکه فقط فکر میکنیم بدون اینکه کاری انجام بدیم!

.

.

مشكل اينجاست كه… ما نه براى خودمان، بلكه براى آدم هاى اطرافمان زندگى می كنيم!

– لباسى می پوشيم كه مردم خوششان بياد!
– عطرى می زنيم كه مردم لذت ببرند!
– در رشته اى درس می خوانيم كه كلاس داشته باشد!
– با كسى ازدواج می كنيم كه دهانِ مردم را ببنديم!
– بچه دار می شويم كه برايمان حرف در نياورند!
– و اين داستان تا آخرِ عمر ادامه دارد!