بازندگان

The Losers

بازندگان – افراد بازنده در زندگی

Moron – كودن ها، آدم های احمق و ابله، سبک مغز و کم عقل

Pathetic – تاسف انگيز، حزن اور، سوزناک، رقت انگیز، دارای احساسات شدید

Naive – ساده لوحان، ساده دلان، بی تکلفان، خام ها، بی تجربگان

Highly Sensitive Persons – افراد بسيار حساس

Loser partner – شریک زندگی بازنده

 Cynicism , Cynic, Cynical – بدگمانى و بدبينى 

كودن ها

كودن ها،

آدم های احمق و ابله، سبک مغز و کم عقل، خرفت

Moron

آدم های كودن دارای ناتوانی فکری خفیف اند.

هنگامی که کلمه Moron یا کودن از جامعه تخصصی روانشناسان به جامعه عمومی سرایت کرد و کلمه محبوبی شد، استفاده از آن توسط روانشناسان قطع گردید.

اکنون از آن معمولا به عنوان یک توهین روانی استفاده میکنند.

در جامعه روانشناسان از آن برای توصیف شخصی بزرگسال با سن عقلی 8 تا 12 استفاده می کردند.

ضریب هوشی IQ این افراد Moron 51-70 است.

یک درجه بالا تر از خرفت imbecile با ضریب هوشی IQ از 26-50

دو درجه بالا تر از سفیه و احمق idiot با ضریب هوشی IQ از 0-25.

کلمات احمق و ابله، همراه با، ساده لوح، و کودن، در حال حاضر توسط روانشناسان توصیه نمی شوند.

رقت انگیزان

رقت انگیزان

احساساتی، رقت انگیز، سوزناک، حزن اور، دارای احساسات شدید، تاثر اور، ترحم انگیز

Pathetic

فردی که

• ضعیف است.

• درمانده است.

• غمگین است.

• برایش تاسف میخورید.

• آنقدر احمق است که شما ناراحت میشوید.

• احساس ترحم به شما دست میدهد.

ساده لوحان

ساده، بی تکلف، ساده لوح، خام، ساده دل، بی تجربه

Naive

ساده لوح و بی تکلف، یعنی به اندازه کافی فکر نمی کند و زودباور است.

افرادی که ساده لوح هستند تمایل به باور هر آنچه گفته شود دارند. بدون آنکه به درستی یا غلطی آن فکر کنند.

هر کسی که به اندازه کافی جهان دیده نباشد و بی تجربه زندگی ، میتواند ساده و بی تکلف باشد.

یک فرد ساده لوح و بی تکلف نمایی کودکانه و بی گناه از جهان دارد.

نقطه مقابل ساده لوحان کلبی و خیره چشم cynic است.

کلبی کسی است که بسیار آرمانگرایانه معتقد است که در ساختارهایِ اجتماعی، واقعا وجدان، صداقت و عشق واقعی وجود ندارد. همه به فکر منافع شخصی و فریبکارند و به هیچکس نمیتوان اعتماد کرد. برعکس کلبیان، ساده لوحانند.

ساده لوحان معتقدند مشکل از آنها نیست، بلکه کلبیان بخاطر بدبختی ها و مصایب وحشیانه و غم انگیز و فریب خوردن در هم شکسته شده اند.

افراد ساده لوح، احمق و نادان نیستند، بلکه جراتِ رویایِ خوبی ها را دارند، و برعکسِ واقعگراهایِ بدبین، همه را صادق و پاک می بینند. و خُب، از همین جا هم می خورند.

بدبينى

بدگمانى و بدبينى

Cynicism , Cynic, Cynical

اختلال بدبينى يا بد گمانى يا بقولى سگ خلقى، بمعنى آنست كه شخص بد گمان فكر ميكند كه همه مردم تنها به فكر استفاده خودشان هستند و هيچكسى بدون نفع شخصى با وى مراوده نميكند.

• شخص بدگمان به هيچكس اعتماد نميكند و اطمينان ندارد.

• وى اصولاً به نسل بشر نا اميدانه و بى وجدان نگاه ميكند.

• همه در نزد وى انگيزه مادى، طمع كار، جاه طلب، شهوت پرست، كأم گير و …. هستند.

• در باور يك بدگمان هيچكس داراى ارزش اخلاقى خوب نيست و همه مردم بد اخلاقند.

بدبين اجتماعى

بدبين اجتماعى انتظارات بيش از حدى از جامعه، موسسات و مقامات دارد و تجربه اش به او فهمانده كه مسؤلين همه خيانتكار و بدجنسند.

مطالعات نشان داده كه رابطه مستقيمى بين بدبينى با زوال عقل، فشار خون بالا، چربى خون بالا و دخانيات وجود دارد و بيشتر افراد بدبين دچار زوال عقل زود رس ميگردند.

نحوه برخورد با افراد بدگمان

1. واكنشى از خود به حرفهايشان نشان ندهيد و خشمگين و عصبانى نشويد، چون آنها را تشويق ميكنيد.

2. سعى كنيد بفهميد پشت قضيه آنها چيست و از چه نگرانند و ميترسند. بعد اگر ميتوانيد به آن ترس و نگرانيشان كمك كنيد.

3. بدون آنكه با آنها موافقت كنيد، از آنها بپرسيد به چه نياز دارند  و آيا شما ميتوانيد كمكشان كنيد؟

4. آنها فقط دوست دارند كه شما بهشان گوش كنيد و چيز ديگري نميخواهند.  اگر خود را متفكر نشان دهيد و مواظب نحوه حرف زدنتان باشيد، احساس بدگمانيشان بيشتر ميشود.

5. مرزهاى شخصى خودتان را ياد آور شويد و اگر مقاومت كرد مثلاً به او بگوييد مثل اينكه دوست نداريد بهتان كمك شود.

شریک بازنده

بازندگان

خصوصیات شریک زندگی باز

1. برخورد خشن. بازنده مخصوصا به شما آسیب میرساند.

2. وابستگی سریع.بازنده دارای احساسات بسیار کم عمق در ارتباط با دیگران است.

3. خوی ترسناک. بازنده دارای خلق و خوی ترسناک است.

4. کاهنده اعتماد به نفس. بازنده بارها و بارها شما را پایین می کشد.

5. قطع حامیان. به منظور کنترل کامل، شما باید با دوستان و گاهی اوقات خانواده خود قطع ارتباط کنید. تا مبادا شما را تحت تاثیر قرار دهند.

6. چرخه پستی و نیکی. رفتار بازنده دارای چرخه های مکرر پستی و نیکی است.

7. همیشه تقصیر شماست. بازنده شما را مقصر همه چیز می داند، حتی برای خشم و رفتار نادرست دیگر خودش.

8. وحشت فروپاشی ارتباط. بازنده همواره هراس شکستن رابطه و ترک کردن شما دارد.

9. بی علاقگی به بیرون. بازنده شما را تشویق به رها کردن سرگرمی ها، منافع، ارتباط با دیگران میکند.

10. کنترل توهمی. بازنده شما را پیگیری و تعقیب میکند.

11. تحقیر در انظار عمومی. در تلاش برای در کنترل نگه داشتن شما در انظار عمومی، به شما آسیب یا حرفهای بی رحمانه و شرم آور میزند.

12. هرگز کافی نیستید. بازنده شما را متقاعد میکند که شما هرگز به اندازه کافی خوبی نمیکنید.

13. حق داری. بازنده دارای احساس فوق العاده محق بودن دارد. نگرشی که آنها کاملا منطقی حق دارند هر آنچه تمایل دارند انجام دهند.

14. دوستان و خانوادتان دوستش ندارند. در ادامه دوستان و خانواده خواهند دید که بازنده با شما چه کرده.

15. داستانهای بد. با شما در مورد شخصیت بد خود بصورت داستانی اطلاع میدهند

16. تست پیشخدمتی. میگویند طرف شما در شش ماه پس از آشنایی طوری برخورد میکند که آنروز با پیشخدمت از جنس مخالف برخورد میکرد.

17. شهرت. افراد با ذهن سالم و سازگار در شخصیت و رفتارشان همگین هستند. بازنده ممکن است دو شهرت مجزا داشته باشد. برخی به شما می گویند که او خوب و درخشان است. و برخی دیگر به شما هشدار می دهند که او دچار مشکل جدی است.

18. راه رفتن روی پوست تخم مرغ. در ادامه رابطه با یک بازنده، شما به تدریج شاهد مورد ارعاب کلامی، بداخلاقی، بازجویی های طولانی در مورد مسائل بی اهمیت، خشونت و تهدیدات دیگران خواهید بود.

19. احساس خفت. بازنده آنقدر درگیر خود پرستشی میشود که احساسات و عقاید دیگران بی ارزش در نظر گرفته میشوند.

20. شما را دیوانه میکنند. بازنده اعمال مخرب خود را ادامه میدهد تا شما خودتان دیوانه وار از همه چیز خود دفاع کنید.

خلاصه، هر شریک زندگیِ دارایِ اختلالِ روانی همینه. و از آنجا که یکی دو درصد سالم بیشتر پیدا نمیشه، همینه که هست. البته خودمون هم از همین هاییم. یعنی فقط خدا کنه دو دیوونه با هم بسازند.

بازنده خطرناک

بازندگان

خصوصیات بازنده خطرناک

بازنده خطرناک: نسخه های خطرناک بازنده وجود دارند و در طول سال ها شناخته شده اند.

اگر شما گرفتار رابطه با یکی از اینها هستید، بهتر است برای نجات خودتان کمک حرفه ای و حقوقی بگیرید.

آزارگران و سوءاستفاده کنان فیزیکی در شروع رابطه با حرکات بدنی مثل تنه زدن، هل دادن، مجبور کردن، و غیره شروع میکنند و به سرعت به تهدید کلامی می رسند.

با حرکات فیزیکی بعدی مثل انگشت به صورت بردن، مشت گره کردن نزدیک صورت، و ابراز کلامی خطرناک مانند صورت تو را میخواهم خورد کنم.

و در نهایت، آزارگری و سوء استفاده واقعی، ضربه، سیلی، و لگد.

بازندگان به شدت بیمار روانی هم هستند – فیلم ” Fatal Attraction “. برخی به شما داستان های وحشیانه میگویند و یا میخواهند شما را متقاعد کنند که آنها به اراذل و اوباش و یا سازمانهای دولتی و حاسوسی مرتبطند. یا بیماری کشنده جعلی دارند

بازنده روانی یا روانپریش ممکن است شما را تعقیب، دنبال، و یا ایجاد مزاحمت نماید. تهدید خشونت فیزیکی با سلاح نشان دهند، و تهدید به کشتن و یا خودکشی کنند.