برون گرا یا درون گرا

برون گرا هستم یا درون گرا

برونگرایی و درونگرایی نظریه ایست که در آن به مسئله گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرون یا درون می‌پردازد. این نظریه بر این اصل استوار است که درونگراها انرژی خود را از درون خود دریافت می‌کنند(ایده‌ها و مفاهیم ذهنی) و برون گراها انرژی خود را از دنیای بیرون خود و در ارتباط با دیگران.
.
دیدگاهی ارائه شده که میگوید هر فرد هر دو قابلیت برونگرایی و درونگرایی را همزمان دارد، و با کشیده شدن به یک سمت، از طرف دیگرش کاسته می شود. در هر صورت یکی از آنها شخصیت غالب میشود ولی درصدش در افراد متفاوت است.
.
..
من کدام هستم؟

برونگرا؟

من دوست دارم انرژی خود را از مشارکت فعال در مجالس بگیرم. دوست دارم تعداد زیادی رفیق داشته باشم و از فعالیت های مختلف استفاده کنم. من در اطراف مردم هیجان زده هستم. من به طور کلی جهان را خانه خود احساس می کنم.

این موارد به من می خورد:

1) -من به عنوان -بیرون رو- یا -فرد مردمی- شناخته می شوم.
2) -من در گروه ها و کار در کنار آنها احساس راحتی می کنم.
3) -من طیف گسترده ای رفیق دارم و افراد زیادی را می شناسم.
4) -من گاهی اوقات با سرعت و بدون آنکه به اندازه کافی به آن فکر کنم، کاری را شروع می کنم.
5) قبل از اینکه یک پروژه را شروع کنم ، گاهی اوقات فراموش می کنم تامل کنم تا ببینم چه می خواهم.
.
.
درونگرا؟

من دوست دارم انرژی خود را از برخورد با ایده ها، تصاویر، خاطرات، و یا عکس العملهای داخل سرم و آنچه در دنیای درونی من است بگیرم. من اغلب ترجیح می دهم کارها را به تنهایی یا با یکی دو نفر که احساس راحتی می کنم انجام دهم.

این موارد به من می خورد:

1) من به عنوان فرد –فکور- و یا –محفوظ- شناخته می شوم.
2) احساس می کنم تنهایی راحتم.
3) من ترجیح می دهم تعداد کمی از مردم را بشناسم و دوستان خوب کمی داشته باشم.
4) من گاهی اوقات زمان زیادی را صرف فکر کردن میکنم و به کندی حرکت می کنم.
5) من گاهی اوقات فراموش می کنم ایده هایم را با جهان خارج چک کنم.
.
.
مشخصه های افراد برون گرا:
.
a) انرژی برونگرا به طرف بیرون، مردم و همه چیز است. آنها نیاز به تحرک دارند و اغلب ابراز احساسات می کنند. آنها از افراد دیگر انگیزه می گیرند

b) آنها اغلب می خواهند جهان را تغییر دهند ولی به آن فکر نمی کنند. برونگراها اهل عمل و موفقیت هستند. در مدرسه خوب کار می کنند، اما در دانشگاه مشکل دارند.

c) نگرش آنها اغلب آرام و با اعتماد به نفس است. آنها قابل فهمند و در دسترس هستند. آنها تمایل دارند اول عمل کنند بعد فکر کنند و سپس بیشتر عمل کنند.

d) در محل کار، آنها به دنبال تنوع عمل و کار با افراد دیگر هستند.

e) درونگراها ممکن است آنها را سطحی و زور گو ببینید.

f) ترجیح می دهند در برقراری ارتباط زیاد صحبت کنند. اغلب سخن گویان خوبی هستند.
.
.
مشخصه های افراد درون گرا:

a) انرژی درونگراها به سمت داخل است به سمت مفاهیم و ایده ها. آنها نیاز به تحریک خارجی کمی دارند و در واقع آنها به راحتی می توانند بیش از حد تحریک شوند. ممکن است که آنها تمرکز بیشتری بر جهان درونی خود کنند، چرا که آنها از اضافه بار حسی رنج می برند. اگر آنها زمان زیادی را صرف خارج و تمرکز بر روی افراد دیگر کنند، تحت فشار می توانند منفجر شوند.

b) به جای تلاش برای تغییر جهان، بیشتر به آن فکر می کنند. آنها در مورد چیزهای عمیق فکر می کنند. اغلب در دانشگاه بهتر از مدرسه کار میکنند.

c) نگرش آنها محفوظ وار و سوال برانکیز است. به نظر ظریف و غیر قابل نفوذ می رسند. آنها تمایل دارند قبل از عمل فکر کنند.

d) در محل کار می خواهند به تنهایی کار کنند و اغلب به دنبال محل آرام برای تمرکز هستند. آنها ترجیح می دهند کار دارای عمق انجام دهند و نه سطحی.

e) برونگرایان ممکن است آنها را خودمحور و منفعل ببینید.

f) برای برقراری ارتباط نوشتن را ترجیح می دهند.

g) اغلب شنوندگان خوبی هستند.

.
.
.

چگونه باید با آنها برخورد کنیم؟
.
با برون گراها:

A. از خود انرژی و شور و شوق نشان دهید.
B. پاسخ های سریع و بدون وقفه دهید.
C. با صدای بلند و بدون نتیجه گیری قطعی صحبت کنید.
D. باز و بی سانسور حرف بزنید.
E. بر روی جهان خارج و مردم تمرکز کنید.
F. اجازه برخورد ایده ها بدهید و زمان برای آن در نظر بگیرید.
G. به عمق کلمات ارزش ندهید.
H. در پایان مکالمه فکر نکنید تعهد و تصمیمات قطعی گرفته شده.
.
.
با درون گراها:
.
A. زمان بدهید تا شما را بشناسد و اعتماد کنند .
B. با پرسش، آنها را تشویق به پاسخ کنید. شما چه فکر میکنید؟
C. از تکنیک های رای گیری برای به حرف آوردن و تصمیم گیری استفاده کنید.
D. قبل از پاسخ و تصمیم گیری فکر کنید و زمان بدهید
E. از پاسخ ها و مکالمات مکتوب استفاده کنید.
F. بر روی ارتباط یک به یک و رو در رو تمرکز کنید.
G. تصور بی علاقگی در طرف نکنید.

درونگرایی و بی ادبی و عزلت طلبی

درونگرایی و بی ادبی و عزلت طلبی ؟
روش تشخیص و تفاوت آنها

از مشخصات افراد درونگرا، تمایل به سکوت و آرام بودن و محفوظ و بسته بودن است. متاسفانه بسیاری از مردم، این افراد را حتی در صورت با اعتبار بودن، بی ادب میدانند. قبل از قضاوت نگاه عمیق تری به آنها داشته باشید.

افراد درونگرا ممکن است ناخواسته بی ادب باشند، اما افراد بی ادب عمدا پستند. افراد درونگرا گاهی اوقات کاری میکنند که برای افراد ناشناس بی ادبی تلقی می شود.

شاید آنها دعوت ناهار شما را رد کنند، فقط به این علت که کار خاص خصوصی داشته باشند. شاید آنها پاسخ تلفن شما را ندهند، چرا که خسته اند یا حوصله ندارند. در هر صورت، افراد درونگرا تقریبا به طور قطع هرگز عمدا نمی خواهند به کسی صدمه بزنند.

در سوی دیگر، افراد بی ادب پرهیاهو و پررو هستند. اگر آنها نخواهند با شما ناهار بخورند، به محل می آیند، ولی عمدا در داخل دید شما می نشینند. اگر به آنها زنگ بزنید، گوشی را برمیدارند و به شما میگویند که مشغول هستند و بعدا تماس می گیرند- که، البته، هیچوقت اینکار را نمی کنند.

1- افراد درونگرا در موقعیت های اجتماعی عصبی هستند، در حالی که افراد بی ادب به سادگی بی ادبند.

هنگام ملاقات برای اولین بار، شما ممکن است بهترین خودتان را معرفی کنید، و سریعا برای گرم کردن رابطه ریاد از خود بگویید. متاسفانه، افراد درونگرا دقیقا در صحبت کردن در مورد خود ضعیف عمل میکنند، بنابراین آنها اغلب پس از اولین ملاقات بی ادب به شمار می آیند. اما حقیقت این است که درونگراها فقط در برخورد با افراد جدید فوق العاده عصبی می شوند، و دقیقا نمی دانند چه بگویند. شاید شما را به این فکر بیاندازند که آنها جاه طلبند و شما را آدم حساب نمیکنند، ولی درست برعکس است.

افراد بی ادب فکر می کنند بهتر از دیگرانند. در حالی که شما در حال تلاش برای تعامل با آنها هستید، مدام به چک کردن تلفن خود می پردازند و یا به طور مداوم شما را قطع و در مورد خود صحبت می کنند.

2- افراد درونگرا نمی خواهند به دیگران زحمت دهند، در حالی که افراد بی ادب تنها به خود فکر می کنند.

افراد درونگرا مضطرب اجتماعی هستند و اغلب در اطراف دیگران احساس ناراحتی میکنند. این اضطراب غالبا مانع توانایی آنها برای رسیدن به هر کسی، حتی دوستان نزدیک خود می شود. آنها می خواهند فضای خود را حفظ کنند و از این رو نمی خواهند وارد فضای دیگران شوند. مطمئن باشید که اگر شما از دوست درونگرای خود تماسی نداشته اید، به این دلیل نیست که آنها در فکر شما نیستند و شما را نادیده گرفته اند؛ آنها احتمالا فقط منتظر شمایند. با آنها تماس بگیرید. اما افراد بی ادب به دیگران اهمیت نمیدهند. آنها اگر به دوستان خود پاسخ نمی دهند، به این دلیل است که آنها چیز بهتری پیدا کرده اند و نمی خواهند با شما باشند.

3- افراد درونگرا خوش قلب هستند، اما افراد بی ادب منفعل-تهاجمی هستند

افراد درونگرا به طور کلی مردم خوبی هستند که ممکن است ناخواسته بی ادب نشان دهند. حتی زمانی که آنها بی ادبانه عمل می کنند ، به آن معنی نیست که آنها ذاتا افراد بی ادب هستند. آنها احساس ضعف میکنند، و به احتمال زیاد بقیه روز را صرف ناراحتی خود برای بد بودنشان نسبت شما میکنند. البته، آنها ممکن است بیش از حد مشتاق سخن گفتن با شما باشند، اما حتی قادر به عذرخواهی هم نیستند و همین دوباره رفتار بد تعبیر می شود. افراد بی ادب بسادگی پست و بدخواهند و به اشکال مختلف به فکر صدمه زدن به دیگران هستند.

4- درونگرایان غرق در خود هستند، در حالی که افراد بی ادب به فکر ضربه زدن به دیگران

افراد درونگرا به راحتی در خود غرق می شوند، و در این زمانها همیشه نیاز به تنها بودن دارند. آنها خود می دانند که خلق و خوی بدی پیدا کرده اند، و هر چه می توانند سعی میکنند آن را به دیگری منتشر و ابراز نکنند. افراد بی ادب اغلب احساس بدبختی و بیچارگی دارند، و به همین علت شراکت را دوست دارند. این افراد عمدا سعی میکند احساس بدبختی خود را به دیگران انتقال دهند. آنها واقعا دوست دارند دیگران را بدتر از خود ببینند.

5- درونگراها از زمان تنهایی لذت میبرند، در حالی که افراد بی ادب تشنه توجه اند.

افراد درونگرا به تنهایی عادت دارند و میل ندارند کسی را آزار دهند. آنها به به دنبال موقعیت های اجتماعی نیستند. این است که آنها از شراکت در جمع لذت نمی برند. افراد بی ادب همواره در حال خود نشان دادن و جلب توجه هستند. آنها باید در تمام زمانها در کانون توجه باشند. آنها عاشق توجه، حتی بصورت منفی اند، حتی اگر به معنای صدمه زدن به افراد دیگر باشد.

6- درونگراها برای دیگران ارزش قایلند، افراد بی ادب نیستند

افراد درونگرا قطعا انسان گریز نیستند. آنها از همراهی دیگران لذت می برند. فقط ممکن است آن را متفاوت از همتایان برونگرای خود نشان دهند. در واقع، اگر یکی از دوستان نزدیک شما درونگراست، شما باید به این دوستی افتخار کنید. آنها اغلب ارزش بسیار بالایی برای کسانی که به دایره خود راه میدهند قایلند. آنها دوستان واقعی هستند که هر زمان که شما نیاز دارید به کمکتان می آیند.

افراد بی ادب تنها به خود اهمیت می دهند. افراد بی ادب اهل سو استفاده از همکاران، همسالان، دوستان و اعضای خانواده هستند. تا زمانی که برایشان مفید هستید، هستند، و هنگامی که کارشان انجام شود، شما را تف کرده و دور می اندازند. هرگز تلاش در بازپرداخت دین خود نیستند. در حالی که افراد درونگرا تا پایان با شمایند.