دلنوشت های پیمان

درود به همه دوستان و مهمانان خوب و عزیز … ایام بکام…

به سراغ من اگر می آیید … پشت هیچستانم …