نوشته‌ها

آقا بالا

آقا بالا صادق هدایت ملاحق‌نظر تمام روز توبره بدوش، عرق‌ریزان و عصا‌زنان دور كوچه‌پس‌كوچه‌های تهران فریاد می‌زد: "آی زری، یراق، كلاه، قبا، آرخلق می‌خریم. نمد‌كهنه، لحاف‌كهنه، گلیم‌پاره می‌خریم." سرِ شب كه به خانه برمی‌گشت، توبره‌اش را خال…