نوشته‌ها

افسانه سیزیف

افسانه سیزیف   The Myth of Sisyphus آلبر کامو  Albert Camus افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی از آلبر کامو است. نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ منتشر گردید. در این مقاله آلبر کامو برای اولین بار واژه "ابزورد" را به کار می‌برد که بعدها الهام بخش گونه‌ا…