نوشته‌ها

خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی

قسمت دوم - پس‌زمینه فرهنگی - روان‌شناسی وجودی بخش سوم: خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی Origins and Significance of Existential Psychology بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان د…