نوشته‌ها

آخرین لبخند

آخرین لبخند صادق هدایت «روی زمین هیچ چیز پایدار نیست. زندگی مانند شراره‌ای است كه از اصطكاك چوب پیدا شده، زمانی روشن می‌شود و دوباره خاموش می‌گردد. ولی ما نمی‌دانیم از كجا آمده و به كجا خواهد رفت.» (بودا) در اطاق با شكوهی كه با شمع‌های متعد…