نوشته‌ها

گزیده ای از حسین شریفی

حسین شریفی  نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه        نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه بین عاشق شدن و مرگ، مگر فرقی هست؟   وقتی از عشق، نصیبی نبری غیر از آه به چه دل خوش کند آن خسته پلنگی که فقط      حاصلش زخم شد از پنجه کشیدن بر ماه به …