نوشته‌ها

زنده‌به‌گور

زنده‌به‌گور صادق هدایت از یادداشت‌های یك‌نفر دیوانه نفسم پس‌می‌رود، از چشم‌هایم اشك می‌ریزد، دهانم بدمزه است، سرم گیج می‌خورد، قلبم گرفته، تنم خسته، كوفته، شُل، بدونِ اراده در رختخواب افتاده‌ام. بازوهایم از سوزن انژكسیون سوراخ است. رختخواب بوی…