نوشته‌ها

س.گ.ل.ل

س.گ.ل.ل   S.G.L.L صادق هدایت «خوشبخت كسانی‌‌كه عقلِ‌شان پاره‌سنگ می‌بَرد، چون مَلكوتِ آسمان مالِ آن‌هاست.» (اِنجیل ماتئوس 5-3) «آسمان كه معلوم نیست! ولی رویِ زمینَش حتماً مالِ آن‌هاست» دوهزار سال بعد، اخلاق، عادات، احساسات و همهِ وضعِ زند…