نوشته‌ها

حافظ 3

حافظ قسمت سوم یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش       می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور             دور باد آفت دور فلک از جان و تنش گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا         چشم دارم که سلامی برسانی ز منش به…

گزیده‌ای از محمدعلی شیرازی

محمدعلی شیرازی (محمدعلی حافظ الکتب) نفرین بر زندگی من زِ بختِ سیاهَم، اشکی چکیده به‌راهَم         سوزم از آتشِ آهَم، نفرین‌بر‌این‌زندگی در کویرِ حیاتم، با بارِ سنگینِ این غم                   آواره‌ای بی‌پناهم، نفرین‌بر‌این‌زندگی زندگی، اِی‌زندگی، اِی‌همه ا…

گزیده ای از حسین شریفی

حسین شریفی  نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه        نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه بین عاشق شدن و مرگ، مگر فرقی هست؟   وقتی از عشق، نصیبی نبری غیر از آه به چه دل خوش کند آن خسته پلنگی که فقط      حاصلش زخم شد از پنجه کشیدن بر ماه به …

گزیده ای از لاادری

لاادری (ناشناس، گمنام) یاد وصال میکنم، دیده پر آب می شود شرح فراق میکنم، سینه کباب می شود... لاادری فراموشم مکن چون من فراموشت نخواهم کرد تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد لاادری به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد      عجب از محب…

گزیده ای از سعید صاحب علم

سعید صاحب علم در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا...فقط با یک نفر پر می شود! سعید صاحب علم پر رنگ تر شد آن گل سرخی که خشک شد         ما در فراق بیشتر از وصل عاشقیم او که "همدردم" شده گویا خودش هم درد بود       او خودش…