نوشته‌ها

مردی که نفسش را کشت

مردی که نَفس‌اَش را کُشت صادق هدایت نَفسَت اژدرهاست، او کی مُرده است؟...از غم و بی‌آلتی افسرده است! (مولوی) میرزا حسین‌علی هر روز صبح سرِ ساعتِ معیّن، با سرداری سیاه، دُگمه‌هایِ انداخته، شلوارِ اتو زده و کفشِ مشکیِ برّاق، گام‌هایِ مُرتّب بر…