برتری طلب

برتری طلبی

Dominant Personality

نیاز روانی تیپ برتری طلب، آموزش و تجربه اندوزی در مسیر پیشرفت است.
مشکلات این تیپ سختی توقف و درنگ کردن و بی تابی در رسیدن به هدف است، آنقدر به خود فشار می آورد که از پا در می آید.
عشق آنان کار است و بسیار جاه طلب هستند و مدیران قوی و قاطعی هستند.

آسیب:
آنچنان به اول شدن اهمیت می دهند که خستگی و استرس بالاخره قوای حیاتی آنان را تحلیل می برد و صلح و صفا، آرامش، سلامتی، شادمانی و عشق را از دست می دهند

مشاغل مورد علاقه:
جراح ـ وکیل ـ نظامی ـ کارگزار بورس ـ سردبیر روزنامه و نشریه ـ پیمانکار ـ مدیر ـ تاجر

صفات مثبت:
محکم و قاطع ـ خلاق ـ پرکار ـ مقاوم ـ جذاب و نیرومند ـ هشیار ـ بانفوذ و ماجراجو

صفات منفی:
سازش ناپذیر ـ متکبر ـ سمج ـ مصر ـ خشن ـ پرتوقع ـ لجباز و خودرای

افراد معروف:
ریچارد نیکسون ـ ژنرال پتن ـ هری ترومن ـ مارگارت تاچر ـ جین فاندا

حضور در جلسه:
اغلب دیرتر از بقیه می آیند اما با دیر کردن دیگران شدیداً برخورد می کنند. ذهنیت آنان بر زمان حال متمرکز است، سخت درگیر جاه طلبی بوده و بشدت رقابت جو هستند.

حالت سلطه جویی دارند و به افراد نازک نارنجی و زودرنج و کسانی که وقت را به بیهودگی (به نظر آنان) می گذرانند حساس هستند، برای پذیرفته شدن نزد دیگران به فنون مدیریتی، دانش و قدرت مالی متکی هستند و ارزش خود را در دستاوردهایشان می بینند.

عوامل رشد برتری طلبی :

1. تحسین بیش از حد در کودکی.

2. مقررات خشک فامیلی .

3. سخت گیری زیاد (تحت عنوان انضباط).

4. استثمار و تحقیر کودک.

5. رسیدگی و توجه بیش از حد به كودك.

6. اولویت دادن به همه خواسته های كودك نسبت به دیگران.

نیازهای برتری طلب به دیگران :

1. به دیگران نیاز دارد برای اینکه جلال ،بزرگی ،قدرت های استثنائی و برتری های او را ستایش کنند و او را تائید و تحسین کنند.

2. نیاز به دیگران دارد برای اینکه بتواند عناد بخودش را به آنها منتقل کند.

3. نیاز به دیگران دارد برای اینکه از آنها ابزار بسازد.

4. نیاز به دیگران دارد برای اینکه از او اطاعت کنند.

خصوصیات برتری طلب :

1. وقتی می گوید “من”، منظورش خود ایده آلش است یعنی خود را بزرگ و پرجلال و شکوه می بیند.

2. به نظر او مطلوب بودن یعنی اینکه از دیگران برتر و ممتاز تر باشد.

3. از هر چیزی بوی ناامیدی و ترس و ضعف بدهد، پرهیز می کند.

4. برتری طلبی اش توام با انتقامجوئی است .

5. جاه طلب و در پی اثبات خود و اراده اش است .

6. سمج و انعطاف ناپذیراست:

• چون این خصوصیات در او حالت اماره دارد.

• چون ابزاری برای پوشاندن تمایلات مهرطلبانه ، احساس حقارت، میل به تهمت به خود و تردید درمتشخص بودن دارد ، تا احساس کند شخصیتی قوی دارد و از دیگران برتراست .

7. زیاد بلوف می زند و خود را با ظاهر سازی وارد به همه چیز قلمداد می کند و به همین دلیل دائم در اضطراب است که مبادا مچش گیر بیفتد.

8. از اینکه به سادگی می تواند دیگران را گول بزند احساس لذت ، قدرت و سرافرازی می کند. ولی اگر کسی گولش بزند به شدت احساس ضعف، حقارت، خفت، کم شحصیتی و بلاهت میکند. پس دائم در هراس است که مبادا کسی گولش بزند.

9. در برخورد با انتقاد و کشف خطایش حساسیت و عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهد.

10. در خود صفاتی را می پروراند و با ارزش می داند که نشانه جلال ، تسلط و برتری است و او را از دیگران ممتازتر و برجسته تر می کند.

11. سعی می کند دیگران محتاجش باشند و به او اتکا کنند و بر همه كس و همه چیز مسلط باشد.

12. از دیگران می خواهد که نسبت به او رفتار زیردستانه ای داشته باشند.

13. اگر بتواند با هر موقعیتی بسازد و هر مشکلی را از پیش پا بردارد به خود افتخار می کند ولی اگر نتواند بشدت احساس حقارت می کند.

14. احساس خصومت و عناد خود به دیگران را بی پروا و با صراحت ابراز می کند و آنرا دلیل سراحت لهجه و رُك بودن خود می داند.

15. هر کاری دوست داشته باشد می کند و اصلا” فکر نمی کند که چیز قابل تخطئه و مسخره ای در او وجود داشته باشد.

صفاتی که برتری طلب از آنها منزجر است، آنها را حقیر و منفور میداند و در خود سرکوب می کند:

1. حالت اتکائی داشتن ، گذشت و خفض جناح و یا تسلیم شدن درمقابل دیگران .

2. ناامیدی و یاس و بیچارگی.

3. از اینکه نیروهای مرموزی بر او حکومت و آمریت داشته باشند.

اگر حالتها فوق از او بروز کند به شدت احساس حقارت و کوچکی می کند. پس برای فرار از شکنجه و تهمت به خود و احساس بی ارزشی به وسایل زیر متوسل می شود.

• تخیل
• تعکیس آن هم از نوع مثبت
• رتوش و تحریف و ماست مالی کردن واقعیات
• بزرگ کردن صفات برجسته خود و کوچک و رتوش کردن نقصهای خود
• کوچک کردن و تحقیر حسن های دیگران و بزرگ کردن و جار زدن عیب دیگران

بعد از مدتی خودشناسی و روانکاوی برتری طلب متوجه می شود که در درونش حالت های تواضع ، گذشت ، میل تسلیم و رام شدن وجود دارد که قبلا” به دلیل نفرتش از این حالت ها آنها را سرکوب می کرده.

بایدهای برتری طلب :

1. باید از همه کس و در همه زمینه ها برتر باشد و پیوسته باید این برتری را به خودش ثابت کند و اگر نتواند چه می شود؟ احساس خفت و سرشكستگی می كند.

2. باید هر مشکلی را، اعم از بیرونی و درونی به سهولت حل کند.

3. باید به همه مسلط باشد.

4. باید سرنخ همه چیز در دست او باشد.

اگر از تیپ برتری طلب هستید

1. -دقیق گوش کردن و همدلی کردن را بیاموزید.

2. -صبر و شکیبایی را تمرین کنید.

3. -فروتنی را یاد بگیرید.

4. -از اصول و قواعد، رهنمودها و محدودیت ها باخبر باشید.

5. -به اندازه توانتان به خود فشار بیاورید.

6. -برای جاه طلبی های خود حد قایل شوید.

برتری طلبی در نظر هلاکویی

شخصیت برتری طلب

دکتر فرهنگ هولاکویی

1. برای خودش استعدادها قابلیتها و توانایی هایی قایل است و خودش را در این زمینه ها برتر می بینه. هوش احساسات و عواطف رقیق تر , زود یادگیری , که واقعا در او نیست.

2. تصور و توهمی داره که از عهده همه کارهای …بر بیاد. یعنی اگر مهندس است دکتر خوبی هم میتونه بشه. نقاش خوبی هم می تونست بشه . یعنی کاری نیست که نمیتونه بکنه.

3. انگیزه هاش رفتار و هدفش در چهارچوب کسب برتری است. دنبال کاری نیست که شناخته شده نباشه.

4. پول , قدرت و شهرت برای او به خاطر نشون دادن برتری و امتیازش هست. حاضر است درد و رنج ها را ببره ولی در آن جایگاه بمونه. پول را نه برای لذت, شهرت را نه برای محبوبیت بلکه فقط و فقط برای مطرح شدن و بالاتر بودن میخواد.

5. عشق و محبت و دوستی و ازدواج را برای کسب برتری و به عنوان نردبانی برای کسب برتری میخواد.

6. از درگیری و مقاومت آشکار پروایی نداره. اصولا میخواد هیچ جایی رو برای حمله و آسیب از طرف شما باقی نگذاره. صداش رو بلند میکنه و …

7. از ضعف و آدم ضعیف بدش میاد. برای آدم ضعیف همدردی نمیکنه و با کسی که براش درددل میکنه عصبانی میشه و نمک هم روی زخمش می پاشه. علت: ته وجود خودش پر از ضعف و درد است و این عصبانی اش میکنه.

8. همیشه انتظار دارد بهش توجه بشه. احترام کامل میخواد. میتونه قهر کنه.

9. انسانهای دیگه رو شیئ و پدیده ای که حس و احساس و اهمیتی نداره می بینه. مثلا در سیستم های سیاسی و مذهبی از اینکه یک میلیون نفر از بین بروند اهمیتی نمی ده. انسان موجودی براش نیست که حرمت و کرامت دارد. خودش را هم کالا می بینه یک موی سپید و یک چروک روی پوست… احساس حقارت عمیق و سنگین موجب دردهای بی درمان و بی پایان psychosomatic است.

10. همه برنامه هاش برای برتری است و پایانی نداره. میخواد همه را جلب کنه. مثلا میخواد دو روز دور دنیا بچرخه…

11. همه برنامه هاش برای جلب کردن دیگران است.

12. همه را هرجا که میره باید مجذوب خودش کنه.

13. خیلی نگران آینده نیست. برای اینکه معتقد است که آینده بهتر میشه. معمولا پس انداز و بیمه ندارد. خودش رو درگیر پیشگیری از حوادث و اتفاقات آینده نمیکنه.

14. میگه من نیاز تو رو برآورده میکنم ولی تو کی هستی که نیاز من رو برآورده کنی. معتقد است که بی نیازه. نیازمندی را بد و فاجعه و بیماری و بدی خودش می دونه.

فرهنگ غلط ما: “بی نیازی یک خصلت خوبه” . “طرف دنبال پول نیست پس آدم خوبیه”

15. انتظار اطاعت و فرمانبرداری داره. از شما میخواد که اینگونه باشید. جواب و توضیح نمیخواد.

16. کنترل کننده است. مشورت نمیکنه. تصمیم میگیره و عمل میکنه.

17. طلبکاره و حالت ناراضی داره و از همه چیز گله میکنه در حالی که نمی خواد این شرایط و موقعیت ها رو از دست بده.

18. حسود و بخیل است. (در مورد چیزی بخیله که نمیتونه توش دخیل باشه). از مقایسه و حسادت غمش میگیره.

19. فرصت طلب و فرصت جو است. آماده و منتظر است که از ضعف و نادانی و احتیاج شما استفاده کنه.

20. دست و دل باز و سخاوتمند هست. در پول و وقت و انرژی.

21. اونقدرها از تمسخر و استهزا ناراحت نمیشه.

22. مغرور و بلند پروازه. با انتظار ها و امیدهایی که واقعا عملی نیست. از خودش احساس خوبی داره جلوی آینه از خودش ستایش میکنه.

23. ظاهرا مرتب و منظم و تمیز است.

24. ظاهرا از خودش مراقبت و مواظبت میکنه.

25. خودش را آزاد و آزاده میدونه – در سطح و رویه برای دیگران.

26. آدمی است اجتماعی و خوش مشرب. توانایی و مهارت های همدلانه را می تونه تظاهر کنه. معمولا مطالبی برای گفتن داره.

27. بیشتر نشون میده مثبت و سازنده است و معمولا به جنبه های مثبت و خوب موضوعات نگاه میکنه.

28. معمولا دوست صمیمی نداره و یا دوستهاش بر میگردن به دوران قبل از شکل گرفتن شخصیتشون. دوران کودکی. با مردم روابط دوستانه ای داره ولی نه صمیمی.

29. برای غریبه ها حتی از خودی ها هم بهتر رفتار میکنه.

30. وانمود میکنه که مردم را می فهمه و تا حدی می پسنده.

31. خیلی با گذشته کار نداره و با حال کار میکنه.

32. وظایف و مسیولیتهاش را تقریبا کاملا انجام میده.

33. به آنچه که باور داره و یا باید هایی که به وجود آمرده پایبنده.

34. فریبکار و حقه باز و کلاه بردار نیست. ولی به دلیل خودفریبی دیگران را هم میتونه به زحمت بندازه .

35. تحمل قبول شکست و اشتباه را نداره. خودش را قانع میکنه که به نوعی پیش بره.

36. اشتباه میکنه ولی از اشتباهش یاد نمی گیره.

37. ظاهرا خوش بین و مثبت و واقع بین است. ولی غالبا آدم ترسو و نگرانی است. (طمع و وحشت در مسایل اقتصادی)

38. معمولا عادات و اعتیادات کم و پنهانی داره.

39. یک مقداری سیاسی ولی همچنان خرافی و مذهبی هم هست.

40. عیب و ایرادهای آشکار خودش را با وجودی که میتونه، پنهان نمیکنه.

41. اعتماد به نفس مثبت داره ولی حرمت نفس رو گرچه تظاهر میکنه، نداره.