بخش اول: جامعه شناسی، مسائل و دیدگاه ها

o       گیدنز، جامعه شناسی را مطالعه زندگی اجتماعی گروه ها و جوامع انسانی می داند. او اشاره می کند که دامنه جامعه شناسی بی نهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر میگیرد.

o       گیدنز، با مثال هایی همچون عشق، ازدواج، تندرستی، بیماری، و جرم و جنایت در پی آن است تا به ما بفهماند که جامعه شناسی در باره چیست .

o       به نظر گیدنز، نه عشق رمانیتک و نه ارتباط آن با ازدواج نمی تواند به عنوان ویژگی های مسلم زندگی انسان شناخته شوند بلکه از تاثیرات اجتماعی کلی شکل می گیرند. او از تاثیر پذیری امید زندگی و احتمال ابتلا به بیماری های سخت از ویژگی های اجتماعی سخن می راند.

o       او با بیان مثال هایی از شکنجه مجرمان در دوران قدیم و برخی جوامع فعلی، مثل شکنجه و اعدام، این گونه شیوه های مجازات را کاملاً نفرت انگیز دانسته و توسعه جوامع سنتی به مدرن و صنعتی را عامل تغییر در نوع مجازات ها بر می شمرد.

o       او بررسی اینکه چرا این تغییرات به وجود آمدند و چرا محکومین به زندان، جایگزین شکل های قدیمی تر و خشن تر مجازات گردید را وظیفه علم جامعه شناسی می داند.

o       گیدنز در این گفتار به تغییر نوع محکومیت مجرمان از نوع خشن آن به نوع نرمتر که از نظر او زندان است،  همگام با تغییر نوع جوامع از سنتی به مدرن اشاره کرده است .

o       او زندان را بهترین نوع مجازات و جایگزین روش های قدیمی تر مجازات میداند، و زندان را شکل مدرن مجازات می داند. این موضوع نوعی جزم اندیشی را می رساند، چرا که در بررسی جامعه شناختی، سنت های غیر قابل تغییر را نباید از نظر دور نگه داشت.

o       از دیگر مباحثی که گیدنز در این فصل بر آن تاکید دارد، دگرگونی در جهان امروزی است. او معتقد است که نه تنها دگرگونی های بزرگ روی داده اند، بلکه تغییرات مهمی نیز در شخصی ترین و خصوصی ترین ویژگی های زندگی مردم رخ داده است. همانگونه که بیان شد او عشق رمانیتک را به عنوان اساس ازدواج، نمونه ای از این دگرگونی ها بر می شمرد.

o       گیدنز در مبحثی دیگر، از سوالات جامعه شناسی سخن می راند، سوالاتی که جامعه شناسان مطرح می کنند و پاسخ آنها را از طریق پژوهش نظام یافته بررسی می نمایند. نتایج ممکن است واقعی، تطبیقی، تکوینی و یا نظری باشد.

o       این نویسنده بین نتایج خواسته و نا خواسته کنش انسانی تمایز قایل است . وی می گوید جامعه شناسان تمایز مهمی بین مقاصد رفتار ما و آنچه قصد انجامش را داریم و نتایج نا خواسته ای که رفتارمان به بار می آورد قایل می شوند. گیدنز باز شناختن نتایج این خواسته ها را از یکدیگر در پژوهش های جامعه شناختی دارای اهمیت می داند. کمک به تشخیص محدودیت های قضاوت های اجتماعی و در عین حال تقویت آگاهی درباره خودمان و محیط اجتماعی از دیگر وظایف پژوهش های جامعه شناختی است.

o       گیدنز معتقد است که یادگرفتن این که جامعه شناسانه بیاندیشیم به معنای پرورش نیروهای تخیل است. کار جامعه شناسانه بستگی دارد به آنچه رایت میلز جامعه‌شناس آمریکایی و استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه کلمبیا  Charles Wright Mills   در عبارتی مشهور تخیل جامعه شناسانه The Sociological Imagination نامید. تخیل جامعه شناسانه مستلزم دور ساختن اندیشه مان از جریان های عادی زندگی روزانه برای از نو نگریستن به آنهاست.

o       گیدنز در ادامه این مبحث از ارتباط جامعه شناسی با دیگر علوم سخن می راند. او به پیوستگی میان جامعه شناسی، انسان شناسی و تاریخ ارزش قایل است.

o       نویسنده در پاسخ به اینکه آیا جامعه شناسی علم است ؟ و اینکه آیا ما واقعاً می توانیم زندگی اجتماعی انسان را به شیوه ای علمی مطالعه کنیم؟ معتقد است که جامعه شناسی علم است به این معنا که متضمن روش های منظم پژوهش تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها در پرتو مدارک و  استدلال منطقی است. اما در این رهگذر بین مطالعه علمی رفتار انسانی با مطالعه جهان طبیعت تفاوت قائل است.

o       آنتونی گیدنز از اهمیت علم جامعه شناسی در این فصل مطالبی را بیان کرده است. درک وضعیت های اجتماعی ، آگاهی از تفاوت های فرهنگی ، ارزیابی نتایج سیاست گزاریها و افزایش خودشناسی را  از وظایف علم جامعه شناسی بر می شمرد، و در نهایت از نقش جامعه شناس در جامعه می گوید.

o       او اعتقاد دارد که جامعه شناسی رشته ای برخوردار از آثار عملی مهم است، و جامعه شناس به شیوه های گوناگون به انتقاد اجتماعی و اصلاحات اجتماعی عملی کمک می کند.

o       گیدنز اصرار دارد که اگر جامعه شناسان در مورد مسائل عملی بی طرف بودند، عجیب بود و در صورتی که بخواهیم آنها را از استفاده از تخصصشان  در این زمینه محروم کنیم، غیر منطقی و غیر عملی خواهد بود.