نوشته‌ها

زن، زندگی، آزادی

Woman, Life, Liberty - ژن، ژیان، ئازادی -  Jin, jiyan, azadî نوزایی ایرانی (رنسانس ایرانی) زن، زندگی، آزادی یک شعار سیاسی و اجتماعی است. این شعار نخستین بار توسط زنان مبارز کُرد در کردستان ترکیه و سپس در جنگ علیه داعش استفاده شد و به سایر تج…