نوشته‌ها

گزیده فرازهای کامو

گزیده فرازهای آلبر کامو * آزادی چیزی جز شانسی برای بهتر بودن نیست. * ممکن است که من منُکرِ چیزی باشم، ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لَجن بکشم، یا حقِّ اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم. * بدنم زجر می‌کشد؛ پوستِ تنم دَرد می‌کند؛ سینه ام، دست‌و…

گزیده فرازهای کافکا

گزیده فرازهای فرانتس کافکا * من درونِ قفس هستم . میله‌ها در درونِ من است. * همیشه از موسیقی می‌ترسیدم، چون نمی‌دانستم می‌خواهد مرا به چه دنیایی ببرد! * کتاب باید تبری باشد برای درهم‌شکستنِ دریایِ منجمدِ وجودمان. * دوست‌داشتن را در چشمی بجوی…