کتاب کشف هستی

کتاب کشف هستی، اثر رولو می

The Discovery of Being; Rollo May

مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان

رولو می – کتاب کشف هستی به ریشه‌ها و علل اضطراب، انزوا و احساس تنهایی در انسان امروزی اشاره دارد. دکتر رولو می، پدر معنوی و راهنمای دکتر اروین د. یالوم، روان‌شناسی وجودی را مناسب‌ترین رویکرد برای شناخت دغدغه‌های وجودی انسان دانسته و در این کتاب به بیان و تعریف مسایلی چون بودن و نبودن، معنای هستی و نهستی، و سه وجه وجودی دنیای انسانی می‌پردازد. وی سپس با استفاده از این تعاریف به مسایل مهمی چون بحث زمان و تاریخ، وراروی یا گذر از وضعیت کنونی، همنوایی و همرنگی با جماعت، احساس گناه وجودی و اضطراب وجودی پرداخته و راهکارهایی برای روان‌درمانی اگزستاسیال ارائه می‌دهد.

بخشی از کتاب:

تمامِ رویکردِ وجودی ریشه در پدیدهِ همواره کنجکاو بودنِ انسانی دارد که، اگر بخواهد به خود تحقق ببخشد، نه‌تنها می‌تواند، بلکه می‌باید هستیِ خود را زیر سؤال ببرد.

نَهَستی (نیستی و عدم) بخشی جدا ناشدنی از “هستی”ست. بدونِ آگاهی از نهستی، یعنی آگاه بودن از تهدیداتی که همواره از سوی مرگ، اضطراب، و شکل کمتر چشم‌گیر امّا تداوم‌د‌ارش، “از دست دادنِ استعدادهایِ فردی به‌واسطهِ همنوایی” متوجه هستی می‌باشد؛ وجود، بی‌روح و غیرواقعی شده و مشخصه آن فقدان خودآگاهی منسجم است. اما به‌واسطه رویارویی با نهستی، وجود سرزنده شده و حضور می‌یابد؛ و فرد آگاهی والاتری از خود، از جهان خود، و از اطرافیان خود، تجربه می‌کند.

رویارویی با مرگ، مثبت‌ترین معنا را به خود زندگی اعطا می‌کند. این رویارویی، وجود فرد را ملموس، بامعنی، خالص و منجسم می‌سازد. مرگ، به‌عنوان مُمکنی نامناسب، انسان را به‌خود می‌آورد؛ و هنگامی که متوجه ماهیت غیرقابل اجتناب بودن مرگ خود گردد، گویی به‌نوعی وادار می‌شود تا به امکان بودن در دیگران، و همچنین در خودش، پی‌ببرد.

 

رولو می

پیش‌گفتار

بخش اول: اصول

1- مبانی روان‌درمانی

2- اصول هستی‌ شناختی

بخش دوم: پیش‌زمینه فرهنگی

3- خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی

4- خاستگاه مشابه وجود گرایی و روان‌ کاوی

5- کی‌یرکگارد، نیچه و فروید

بخش سوم: کاربرد روان‌شناسی وجودی

6- بودن و نبودن

7- هستی‌ شناختی گناه و اضطراب

8- بودن در جهان

9- سه وجه جهان

10- در بارهِ زمان و تاریخ

11- وراروی، گذر از وضعیت فعلی

12- دربارهِ فنِّ روان‌درمانی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *