شعر

کوچه‌شعرِ اهلِ‌دلان

تمامی این مجموعه شعر ها از آنِ اِیلوست، برای ایلوست و در لحظه لحظه و خط به خطِ آنها یاد و نام اِیلو نهفته شده و جاریست؛ اِیلویی که مژده عشق میدهد.

“اِیلو” یک رمزنامِ ساختگی است و از “I Love You” یا “ILU” آمده. “اِیلو” همان دلبرده و معشوق است.

مکرر و بطُرقِ مختلف در بارهِ ایلو سوال می‌پرسند؛ و من مجبورم به دروغ بگویم که ایلویِ من مجازی است، که ایلو وجودِ خارجی ندارد و زادهِ ذهنِ خیالپردازِ من است. هیچکس جز خودِ ایلو نمیداند، حتی من!

گزیده شعرهایی از شاعران منتخب:

آ-ا:   علی رضا آذرابوسعید ابوالخیرمهدی اخوان ثالثپروین اعتصامیرها اعتمادیهوشنگ ابتهاج (سایه)امیر ارجینینادر ابراهیمیقیصر امین پورعلی اشتریاهورا ایماناقبال لاهوری

ب: بابا طاهرسیمین بهبهانیروزبه بمانیعلی رضا بدیعمحمدعلی بهمنیپژمان بختیاری – بهار

پ-ت: جهانبخش پازوکیامیرفرّخ تجلّیبیژن ترقیتباح فرمهسا تیموری

ج-چ: ایرج جنتی عطائیمینا جلالیمحسن چاوشیپویا ‌جمشیدی

ح-خ: حافظ 1 حافظ 2 حزین لاهیجی خیامخواجوی کرمانیناظم حکمت

د-ر: امیرخسرو دهلویرونیایرج رزمجو بابک روزبهبيدل دهلوی

ز: زویا زاکاریانپاکسیما زکی پورحسین زحمتکش ایرج زبردست  

س: سلمان ساوجیسهراب سپهریاردلان سرفرازمهدی سهیلیآرش سزاوارتقی سیدیمجتبی ‌سپیدسجاد سامانی

ش: شیخ بهایی شفایی اصفهانیاحمد شاملوشفیعی کدکنیحسین شریفی

ص: صائب تبریزیبابک صحراییفریبا صفری نژادحسین صفا – امید صباغ نوصغیر اصفهانیسعید صاحب علم

ط: طبیب اصفهانی

ع: عراقی عطارعماد خراسانیعُرفی شیرازی گروس عبدالملکیان

ف: فروغی بسطامی – فیض کاشانیکریم فکور – مهدی فرجیفرخی یزدی

ق:  قاآنی یزدانبخش قهرمانشهیار قنبری

ک-گ: مجتبی کاشانی لیلا کسرییغما گلروییکلیم کاشانی

ل:  لاادری (ناشناس)

م: افشین مقدمحسین منزویفریدون مشیریرهی معیریهما مير افشار معینی کرمانشاهیبتول مبشریمحتشم کاشانی

ن: تورج نگهبانفاضل نظریشهرام نصیریشهریار نراقی

و: وحشی بافقیپرویز وکیلی

ه: هاتفهلالی جغتاییصادق هدایتهلاکی همدانیهُمای مستان

ی: افشین یداللهیبهادر يگانهرسول یونان

شع     .

.

 نفرین نامه – شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.