شعر

تمامی این مجموعه شعر ها از آنِ ایلوست. برای ایلوست و در لحظه لحظه و خط به خط آنها یاد و نام ایلو نهفته شده و جاریست، ایلویی که مژده عشق میدهد.

ایلو یک رمز نام ساختگی است و از “I Love You” یا “ILU” آمده. ایلو همان دلبرده و معشوق است.

گزیده شعرهایی از شاعران منتخب:

آ-ا:   علی رضا آذرابوسعید ابوالخیرمهدی اخوان ثالثپروین اعتصامیرها اعتمادیهوشنگ ابتهاج (سایه)امیر ارجینی

ب: بابا طاهرسیمین بهبهانیروزبه بمانیعلی رضا بدیعمحمدعلی بهمنیپژمان بختیاری – بهار

پ-ت: جهانبخش پازوکیامیرفرّخ تجلّیبیژن ترقیتباح فرمهسا تیموری

ج-چ: ایرج جنتی عطائیمینا جلالیمحسن چاوشی

ح-خ: حافظ 1 حافظ 2 حزین لاهیجی خیامخواجوی کرمانی

د-ر: امیرخسرو دهلویرونیایرج رزمجو

ز: زویا زاکاریانپاکسیما زکی پورحسین زحمتکش   

س: سلمان ساوجیسهراب سپهریاردلان سرفرازمهدی سهیلیآرش سزاوارتقی سیدی

ش: شیخ بهایی شفایی اصفهانیاحمد شاملوشفیعی کدکنی

ص: صائب تبریزیبابک صحراییفریبا صفری نژادحسین صفا – امید صباغ نو

ط: طبیب اصفهانی

ع: عراقی عطارعماد خراسانیعُرفی شیرازی

ف: فروغی بسطامی –فیض کاشانیکریم فکور – مهدی فرجی

ق:  قاآنی یزدانبخش قهرمانشهیار قنبری

ک-گ: مجتبی کاشانی لیلا کسرییغما گلرویی

م: افشین مقدمحسین منزویفریدون مشیریرهی معیریهما مير افشار معینی کرمانشاهی

ن: تورج نگهبانفاضل نظریشهرام نصیری

و: وحشی بافقیپرویز وکیلی

ه: هاتفهلالی جغتاییصادق هدایت

ی: افشین یداللهیبهادر يگانهرسول یونان

شعر     .

.

 نفرین نامه – شعر